Optimizacija spletnih strani (SEO) je dejavnost, kjer poskušamo določeno spletno stran dvigniti med uvrstitvami na spletnih iskalnikih. Poznamo dve vrsti SEO, to sta onsite optimizacija in offsite optimizacija. Za uspešno optimizirano spletno stran sta pomembni obe vrsti spletne optimizacije, v spodnjem članku bomo govorili o celotnem procesu onsite optimizacije.

Kratek opis offsite optimizacije: Offsite optimizacija temelji na grajenju spletnih povezav na spletno stran, ki jo želimo višje uvrstiti. Te povezave imenujeno backlinki in poznamo tri različne vrste. Za učinkovito offsite optimizacijo jih moramo postavljati na različne načine ter po določenem urniku. Za več informacij o offsite SEO vam priporočamo profesionalno SEO spletno stran SEO-Praktik.si.

Kaj je onsite optimizacija spletnih strani

Onsite optimizacija spletnih strani je temelj SEO optimiziranja. Je začetna faza optimizacije spletne strani, ki je nujna za uspeh in popularnost spletnih strani. Onsite optimizacija je prisotna na vseh “mainstream” spletnih straneh, saj brez nje te spletne strani ne bi bile popularne.

Onsite SEO je optimizacija, ki poteka direktno na spletni strani, ki jo želimo višje uvrstiti na določenih ključnih besedah. Deluje tako, da spletno stran urejamo po pravilih optimizacije. Ta pravila postavljajo spletni iskalniki, da lahko na njih najdemo samo spletne strani najvišje kvalitete.

Večino spletnih strani je optimiziranih po Googlovih pravilih optimizacije, saj je Google najbolj uporabljen spletni iskalnik na svetu. Tudi v tem članku bomo govorili o optimizaciji za spletni iskalnik Google. Za ostale iskalnike veljajo isti načini optimiziranja, ampak drugačna pravila, zato vam vseeno priporočamo, da si preberete ta članek.

SEO pravila, ki jih postavljajo spletni iskalniki so namenjena temu, da so spletne strani bolj urejene, da je vsebina bolj dostopna ter da se spletna stran drži teme, na katero cilja. Spletni iskalniki na tak način višje uvrščajo spletne strani, ki upoštevajo ta pravila.

Zelo dober primer kvalitetnega uvrščanja lahko vidimo na ključni besedi paintball, kjer vodilna spletna stran Paintball-Ljubljana.si paintball predstavlja najbolj kvalitete bogato spletno stran. To lahko vidimo že po začetnem izgledu, ko pa se bomo spuščali globje v optimizacijo, pa boste lahko opazili, da je spletna stran paintball kvalitetna tudi v drugih pogledih.

onsite optimizacija

Določanje ciljev in ključne besede

Začetek onsite optimizacije je vedno izbiranje svojih ciljev. To naredimo tako, da si izberemo ključne besede, na katere bo naša spletna stran ciljala. Te ključne besede pa moramo še prej pregledati, da vidimo, če se njihove lastnosti ujemajo s našimi zahtevami.

Ampak kaj sploh so ključne besede? Ključne besede so besede oziroma besedne zveze, ki jih ljudje vpišejo v spletne iskalnike s namenom, da bodo našli želeni vsebino. Te ključne besede delimo na dve vrsti:

  • Generične ključne besede so besedne zveze, ki vključujejo manj besed (od 1 do 3). Imajo višji iskalni namen, večjo težavnost ter več različnih iskalnih namenov.
  • Long tail ključne besede so besedne zveze s več besedami (od 4 dalje). Običajno imajo nižji iskalni namen, manjši level težavnosti ter bolj specifičen iskalni namen.

Pravilno ključno besedo izberemo tako, da najprej sestavimo seznam idej za ključne besede. Vse te besede morajo biti vsebinsko povezane s našo spletno stranjo. Tukaj ne smemo pozabiti, da veliko ljudi v spletne iskalnike vpisuje celotna vprašanja. Če želite ta seznam ključnih besed razširiti, lahko uporabite spletno orodje Keyword Sheeter.

Po narejenem seznamu bomo pregledali vse ključne besede in njihove lastnosti, da se ujemajo z cilji naše spletne strani. Za začetek bomo pregledali iskalni volumen ter težavnost ključnih besed. Ti dve lastnosti sta med seboj pogosto povezani, ampak bomo vseeno preverili obe.

Iskalni volumen ter težavnost lahko preverimo z istim orodjem. Na spletu obstaja veliko SEO orodij, ki nudijo pregledovanje ključnih besed. Mi vam najbolj priporočamo orodji Keyword Surfer ter Ubersuggest.

Na koncu moramo preveriti še iskalni namen ključnih besed. Iskalni namen ključnih besed je namen/pričakovanje ljudi, kadar vpišejo dano ključno besedo v spletne iskalnike. Iskalni namen preverimo s pregledom prvih petih spletnih strani na anonimnem iskalniku kot je StartPage.

Uporaba orodja Keyword Sheeter na primeru Lekarna Soča

Lekarna Soča je spletna lekarna/trgovina, ki prodaja prehranska dopolnila kot so ensure, glukozamin ter zdravstvene naprave kot je tens. Zato je logično, da ta spletna stran cilja na ključno besedo tens. Če pa si spletna stran želi ciljati na več ključnih besed, pa lahko uporabi orodje Keyword Sheeter, tako kot je prikazano na spodnji sliki.

onsite optimizacija

Kot vidimo nam je orodje Keyword Sheeter le v nekaj sekundah ponudilo 48 idej za ključne besede, ki jih lahko uporabimo na svoji spletni strani. Najboljša lastnost orodja pa je to, da lahko sami izberemo lokacijo iskanja ter jezik. Orodje Keyword Sheeter je brezplačno in v obliki spletne strani.

Primer uporabe Ubersuggest na ključni besedi začimbe

Spletno orodje Ubersuggest je na voljo v dveh oblikah: spletna stran ter Chrome razširitev. Obe obliki delujeta podobno in prikazujeta enake rezultate. Če orodje uporabimo na primeru ključne besede začimbe, lahko opazimo, da ima ključna beseda v sloveniji iskalni volumen 1300 ter težavnost 38. Zvemo tudi, da ima povprečna spletna stran na prvi strani ključne besede začimbe 214 backlinkov. Vidimo lahko tudi vodilne spletne strani na ključni besedi začimbe, med katere spada spletna stran Norma.si.

Edina slaba stran orodja Ubersuggest je, da ni popolnoma brezplačno. Orodje lahko brez plačila uporabimo zamo 3-krat ter dobimo le omejeno število informacij. Če vam to ni preveč pomembno, lahko uporabljate to orodje, če pa, vam priporočamo orodje Keyword Surfer

Upoštevanje SEO pravil

Sedaj se lahko začne onsite optimizacija, kjer bomo upoštevali pridobljene ključne besede. SEO pravila, ki jih moramo za Google iskalnik upoštevati se vedno znova posodabljajo, zato je dobro, da imate stabilen vir informacij. To je lahko zgoraj podana spletna stran SEO Praktik, lahko pa SEO novicam sledite preko video platforme Youtube.

Zgoraj je podan video posnetek SEO mojstra Niel Patel-a, ki se rad ubada s snemanjem videjev za svoj Youtube kanal. Njegov kanal je lahko zelo dober vir najnovejših SEO novic.

Pravila, ki pa jih moramo upoštevati za dobro onsite optimizacijo pa so:

  • Uporabljanje ključne besede – Za visoko uvrščenost na določeni ključni besedi morate na svoji spletni strani to ključno besedo dovolj uporabiti. Uporabiti jo morate na čim več načinov: v vsebini, v naslovih ter podnaslovih, v povezavah, opisih in slikah.
  • Grajenje povezav – Čeprav je grajenje povezav bolj značilno za offsite SEO je priporočeno tudi za onsite optimizacijo. Google bo le tako videl, da je vaša spletna stran povezana s preostalim svetom, svojim strankam pa boste tako pokazali, da ste aktivni.
  • Raznolika vsebina – Vsebina, ki je na vaši spletni strani mora biti dovolj obširna in hkrati dovolj raznolika. V svojo spletno stran vključujte tekst, slike ter videje, ki bodo vašim obiskovalcem pomagali z razumevanjem vsebine.

Bolj kot vas bo zanimala optimizacija spletnih strani ter težje kot bodo ključne besede na katere ciljate, več onsite SEO pravil boste začeli uporabljati. Najboljše orodje za spremljanje onsite SEO pravil pa je WordPress vtičnik Yoast. Yoast vas ob grajenju spletnih strani/člankov opozarja na SEO pravila, ki se jih držite ter SEO pravila, ki se še jih morate.

Onsite optimizacija spletne strani Pohištvo123

Najboljša onsite optimizacija je lahko vidna na spletni trgovini Pohištvo123.si počivalniki. Ta prodajna spletna stran ima popolno kombinacijo vsebine ter predstave produktov. Spletna stran predstavlja produkt počivalniki s slikami, nad temi pa vključuje kratek opis, ki govori o počivalnikih.

onsite optimizacija

Spletna stran Pohištvo123 upošteva vsa prej našteta onsite pravila, kar pomeni, da vložijo veliko dela v optimizacijo. Vredno je omeniti, da tudi ta spletna stran sodeluje s SEO-Praktik.si, kar pomeni, da si ti dve profesionalni spletni strani pomagata do uspeha.