Category Archives

63 Articles

Digitalizacija poslovanja – Kako izkoristiti tehnologijo za izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti?

Digitalizacija poslovanja predstavlja ključno orodje za izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti podjetij v sodobnem poslovnem okolju. S tehnološkim napredkom in digitalnimi orodji se lahko poslovni procesi avtomatizirajo, kar zmanjša čas in stroške, potrebne za izvedbo teh procesov. Poleg tega digitalizacija omogoča podjetjem, da hitreje prilagajajo svoje poslovne modele in se odzovejo na spremembe na trgu. S tem pa se povečuje tudi konkurenčnost podjetij, ki so pripravljena izkoristiti prednosti digitalne tehnologije.

Kaj je digitalizacija poslovanja? 

Digitalizacija poslovanja predstavlja proces preoblikovanja tradicionalnih poslovnih procesov in načinov dela v digitalne oblike. V digitalni dobi, ko tehnologija hitro napreduje in spreminja način poslovanja, se morajo podjetja prilagajati novim trendom, če želijo ostati konkurenčna. To pomeni, da morajo vključevati nove tehnologije, kot so umetna inteligenca, oblak, mobilnost in analitika podatkov, v svoje poslovne procese, da lahko učinkoviteje delujejo ter povečajo svojo produktivnost in dobičkonosnost.

Ena izmed ključnih prednosti digitalizacije poslovanja je olajšanje poslovanja s strankami. Digitalizacija omogoča hitrejšo in bolj učinkovito interakcijo s strankami prek različnih digitalnih kanalov, kot so spletne strani, družbena omrežja, mobilne aplikacije in e-pošta. To povečuje zadovoljstvo strank in zmanjšuje stroške poslovanja.

Poleg tega lahko digitalizacija poslovanja pomaga pri izboljšanju notranjih procesov podjetja, kar lahko privede do povečanja produktivnosti in zmanjšanja stroškov poslovanja. Digitalizacija poslovnih procesov, kot so naročilnice, nabavni procesi in upravljanje zalog, lahko zmanjša potrebo po ročnem delu, zmanjša napake ter izboljša učinkovitost.

Pomemben vidik digitalizacije poslovanja je tudi varnost. Digitalizacija pomeni, da se podjetja soočajo z novimi tveganji in ranljivostmi. Sprejem novih digitalnih tehnologij pa zahteva tudi sprejem novih varnostnih ukrepov, da se zagotovi, da so podatki strank in podjetja varni.

V nadaljevanju je nekaj primerov uporabe digitalizacije poslovanja:

 • Potni stroški: Namesto ročnega vnašanja podatkov o potnih stroških, se lahko uporabi digitalna aplikacija, ki omogoča enostavno sledenje in poročanje o stroških ter zmanjša čas in napake pri upravljanju z njimi.
 • Elektronski podpis pogodbe: Uporaba digitalnega podpisa lahko prihrani čas in denar pri pošiljanju in prejemanju pogodb.
 • Naročilnica: Digitalizacija naročilnic omogoča učinkovitejše naročanje blaga in storitev ter hitrejšo izmenjavo podatkov med poslovnimi partnerji.
 • E-nabava: Uporaba elektronskih orodij za nabavni proces lahko izboljša učinkovitost, zmanjša čas, ki je potreben za pridobitev ponudb in naročanje, ter zmanjša tveganje za napake pri naročanju in skladiščenju izdelkov.

Kako enostavno spremljati potne stroške in jih zmanjšati z digitalnimi orodji? 

Spremljanje potnih stroškov je pomembno za vsako podjetje, saj lahko z natančnim spremljanjem porabe denarja pri poslovnih potovanjih zmanjšajo nepotrebne stroške. Ročno beleženje potnih stroškov je lahko zamudno in podjetju lahko povzroči nepotrebne stroške, ki bi jih lahko preprečili z uporabo digitalnih orodij. Ena izmed možnosti je uporaba digitalnega orodja ODOS, ki omogoča enostavno spremljanje in upravljanje s potnimi stroški.

ODOS je aplikacija, ki omogoča avtomatizirano spremljanje potnih stroškov in hitro izdelavo poročil o stroških. Aplikacija samodejno beleži vse podatke o potovanju, vključno s prevozom, nastanitvijo, hrano in drugimi stroški, ter jih kategorizira za enostavno spremljanje. Poleg tega ODOS omogoča dodajanje in urejanje potnih stroškov ročno, če je to potrebno.

Ena izmed glavnih prednosti ODOS-a je enostavnost uporabe. Aplikacija je zasnovana tako, da je enostavna za uporabo za vse uporabnike, ne glede na njihovo tehnično znanje. ODOS omogoča uporabnikom, da v realnem času vidijo, koliko denarja je bilo porabljenega za potovanje, s čimer lahko spremljajo svoj proračun in preprečijo nepotrebno zapravljanje.

Poleg tega ODOS zagotavlja visoko stopnjo natančnosti pri spremljanju potnih stroškov. Aplikacija samodejno beleži podatke o potovanju, kar zmanjšuje možnost napak pri ročnem beleženju. Poleg tega ODOS omogoča uporabnikom, da dodajo slike računov za potne stroške, kar zagotavlja dodatno potrditev pravilnosti podatkov.

Uporaba digitalnih orodij, kot je ODOS, lahko podjetjem prihrani čas in denar pri upravljanju s potnimi stroški. ODOS omogoča podjetjem, da imajo natančen pregled nad stroški potovanj ter preprečijo nepotrebne stroške. Poleg tega ODOS olajša proces poročanja o stroških, saj aplikacija samodejno izdela poročila o stroških, ki jih je mogoče enostavno izvoziti in deliti s potrebnimi osebami.

Kako prihraniti čas in denar ter olajšati poslovanje s strankami? 

Pri poslovanju s strankami lahko elektronsko podpisovanje pogodb prihrani čas, denar in olajša celoten proces. Namesto pošiljanja fizičnih dokumentov in čakanja na podpise, lahko s pomočjo elektronskih podpisov poslovne stranke podpišejo dokumente na daljavo in takoj posredujejo nazaj podpisane dokumente.

Elektronsko podpisovanje pogodb ima številne prednosti. Najpomembnejša je zagotovo hitrost. Sposobnost podpisa pogodbe na daljavo odpravlja potrebo po fizičnem pošiljanju in izpolnjevanju obrazcev, kar pomeni, da se postopek lahko konča veliko hitreje. Poleg tega pa lahko digitalno podpisovanje pomaga pri zmanjševanju stroškov poslovanja, saj ni potrebe po tiskanju in pošiljanju fizičnih dokumentov.

Eno od orodij, ki pomaga pri elektronskem podpisovanju pogodb je tudi ODOS. ODOS je digitalno orodje, ki omogoča podpisovanje dokumentov na daljavo. Omogoča uporabo naprednih digitalnih potrdil, ki zagotavljajo varnost, zaupnost in zakonitost podpisanega dokumenta. ODOS omogoča tudi enostavno upravljanje dokumentov, kar lahko močno olajša proces podpisovanja pogodb.

Pri podpisovanju pogodb preko ODOS-a, stranke prejmejo dokument v digitalni obliki, podpišejo ga na daljavo in takoj pošljejo nazaj. Tako je lahko celoten proces podpisovanja pogodb zaključen v nekaj minutah, ne glede na to, kje se stranke nahajajo.

Poleg prihranka časa in denarja, ima elektronsko podpisovanje pogodb tudi druge prednosti. Med njimi je tudi večja preglednost in sledljivost procesa podpisovanja. Vsaka sprememba in podpis je zabeležen in shranjen v digitalni obliki, kar omogoča hitro in enostavno iskanje dokumentov ter sledenje postopku podpisovanja.

V zaključku, elektronsko podpisovanje pogodb je učinkovito orodje za poslovne stranke in podjetja, ki omogoča hitro in enostavno podpisovanje dokumentov na daljavo. Uporaba orodij, kot je ODOS, lahko pripomore k boljši preglednosti in sledljivosti poslovanja ter prihranku časa in denarja.

Kako preiti na digitalno poslovanje in prihraniti čas pri naročanju blaga in storitev? 

V današnjem času, ko je digitalizacija postala nepogrešljiva, si vsako podjetje želi biti bolj učinkovito in produktivno. Eden od načinov za doseganje tega cilja je digitalizacija poslovanja, ki lahko zmanjša čas in stroške, povezane z ročnim in papirnatim upravljanjem poslovnih procesov. Ena izmed ključnih prednosti digitalizacije poslovanja je uvedba elektronskih naročilnic.

Naročilnice so pomemben del vsakega poslovanja, saj omogočajo, da podjetja naročajo blago ali storitve od svojih dobaviteljev. Vendar pa so ročno izpolnjevanje, preverjanje in shranjevanje naročilnic zamudni in dragi procesi, ki vključujejo tudi morebitne napake pri vnosu podatkov. Zato je uvedba digitalne naročilnice, ki omogoča elektronsko izmenjavo podatkov med poslovnimi partnerji, zelo pomembna. Digitalna naročilnica omogoča hitrejše in enostavnejše naročanje blaga in storitev, kar povečuje učinkovitost in produktivnost podjetja. Poleg tega pa omogoča tudi boljši nadzor nad naročenim blagom, njegovo dostavo in plačilom.

Digitalizacija poslovanja naročilnic

Za uvedbo digitalne naročilnice v podjetju lahko uporabite digitalno orodje za digitalizacijo poslovanja, kot je na primer ODOS. ODOS je aplikacija, ki omogoča enostavno izdelavo in pošiljanje digitalnih naročilnic ter sledenje njihovi dostavi. S tem lahko podjetje prihrani čas in denar, saj se izognemo napakam pri ročnem vnašanju podatkov, ki bi lahko povzročile zamude pri dostavi ali plačilu.

Poleg tega lahko digitalna naročilnica v kombinaciji z elektronskim plačilom in elektronskim računom zagotovi še večjo učinkovitost pri poslovanju. Elektronski račun omogoča hitrejše in enostavnejše izdajanje računov ter njihovo plačevanje, elektronsko plačilo pa omogoča hitro in varno plačevanje računov brez potrebe po ročnem vnašanju podatkov.

Vse našteto kaže, da je uvedba digitalne naročilnice in drugih digitalnih orodij za poslovanje, kot je ODOS, ključna za prihranek časa in denarja ter povečanje učinkovitosti in produktivnosti podjetja.

Kako uporabiti digitalna orodja za učinkovitejše nabavno poslovanje? 

E-nabava je digitalno orodje, ki omogoča učinkovitejše nabavno poslovanje in pomaga pri zmanjšanju stroškov ter izboljšanju preglednosti nabavnih procesov. Ena od možnosti za uporabo e-nabave je uporaba digitalnega orodja ODOS.

ODOS je digitalna platforma, ki omogoča enostavno upravljanje in izvajanje nabavnih procesov. Omogoča učinkovito spremljanje ponudb, naročil in dobav, kar lahko vodi do zmanjšanja stroškov in časa, potrebnega za izvedbo nabavnih procesov.

Ena od ključnih funkcij ODOS-a je digitalna naročilnica. Digitalna naročilnica omogoča enostavno in hitro izdajo naročila ter izboljšuje sledljivost in preglednost nabavnega procesa. Poleg tega lahko uporabniki na enem mestu spremljajo vse pomembne informacije o dobavi, kot so količine, cene, roki in pogoji dostave.

Uporaba ODOS-a za e nabavo lahko izboljša tudi sodelovanje med oddelki v podjetju. Oddelek nabave lahko na primer enostavno komunicira s skladiščem in oddelkom za prodajo glede potreb po blagu in storitvah ter zagotavlja, da so vsi oddelki informirani o dobavnih rokih in stanju zalog.

Poleg tega lahko uporaba ODOS-a zmanjša napake pri nabavnih procesih, ki se lahko pojavijo pri ročnem vnašanju podatkov. ODOS zagotavlja integracijo z drugimi sistemi, kot so ERP in CRM sistemi, kar omogoča boljše upravljanje z informacijami in zmanjšuje možnost napak pri prenosu podatkov.

V primerjavi z ročnim upravljanjem nabavnih procesov, uporaba ODOS-a prihrani čas, ki ga lahko podjetje porabi za druge naloge. Poleg tega lahko digitalno orodje ODOS pomaga pri zmanjšanju stroškov nabavnih procesov, saj omogoča učinkovito upravljanje z dobavitelji in hitrejši odziv na spremembe v nabavnem procesu.

V skladu z zahtevami podjetja lahko ODOS prilagodimo tako, da izpolnjuje vse potrebe in zahteve uporabnikov. Skupaj z ODOS-om pa lahko podjetja uporabijo tudi druge digitalne orodje, kot so elektronsko podpisovanje pogodb, digitalni računi in avtomatizacija nabavnih procesov.

Kako z digitalizacijo podjetja preidemo na elektronsko izdajanje računov?

Digitalizacija poslovanja ima velik vpliv na način, kako podjetja izvajajo svoje poslovanje. Ena od pomembnih sprememb, ki jih prinaša digitalizacija, je prehod na elektronsko izdajanje računov. Elektronski račun omogoča podjetjem hitrejše in učinkovitejše izdajanje računov ter izboljšuje sledljivost plačil. Poleg tega pa je tudi okolju prijaznejši, saj zmanjšuje porabo papirja in drugih materialov.

Postopek prehoda na elektronski račun se začne s pridobivanjem digitalnega potrdila, ki zagotavlja varnost elektronskega podpisa. Ko je digitalno potrdilo pridobljeno, lahko podjetje začne uporabljati elektronsko izdajanje računov. To lahko storijo z uporabo posebnih programskih rešitev, kot je npr. ODOS, ki podjetjem omogoča enostavno in učinkovito izdajanje računov, ki so ustrezno zakonsko in davčno potrjeni.

Ena od pomembnih prednosti elektronskega računa je možnost samodejnega pošiljanja računov strankam, kar zagotavlja hitrejši proces plačil ter zmanjšuje potrebo po ročnem delu in papirnem arhiviranju. Poleg tega omogoča tudi enostavno in hitro spreminjanje podatkov, vključno z roki plačila, kar podjetju omogoča prilagajanje poslovanja glede na potrebe poslovnih partnerjev.

Elektronski računi se shranjujejo v digitalni obliki, kar olajšuje iskanje in upravljanje z njimi. Podjetja lahko izkoristijo prednosti digitalne arhivacije in vodenja poslovnih dokumentov, saj lahko s pomočjo ustreznih programskih orodij enostavno urejajo, arhivirajo in iščejo svoje dokumente.

Poleg tega ima prehod na elektronski račun tudi druge prednosti, kot so nižji stroški tiskanja in pošiljanja računov ter možnost izboljšanja preglednosti in sledljivosti poslovanja.

Vendar pa prehod na elektronski račun zahteva tudi ustrezno usposabljanje zaposlenih in spremembo poslovnih procesov. Potrebno je zagotoviti ustrezno varnost in zaščito podatkov ter skrbeti za skladnost z zakonskimi zahtevami glede hrambe in izdajanja računov.

Kako digitalizacija poslovanja izpolnjuje zakonske zahteve za davčno potrjevanje računov na enostaven način? 

Davčno potrjevanje računov je postalo obvezno v Sloveniji leta 2016, s ciljem zmanjšanja sive ekonomije in povečanja preglednosti poslovanja. To pomeni, da morajo podjetja, ki izdajajo račune, prek fiskalnih blagajn poslati podatke o izdanih računih v sistem eDavki, ki potrdi verodostojnost računa. V ta namen lahko podjetja uporabljajo digitalna orodja, ki poenostavijo in avtomatizirajo postopek.

Digitalizacija poslovanja z elektronskim računovodstvom lahko pomaga pri izpolnjevanju zakonskih zahtev za davčno potrjevanje računov na enostaven način. Elektronsko računovodstvo omogoča izdajanje elektronskih računov, ki se samodejno prenašajo v sistem eDavki in se tam potrdijo. S tem se zagotovi sledljivost poslovanja in hitrejše obdelovanje računov. Digitalni računi so prav tako bolj prijazni do okolja, saj ni potrebno uporabljati papirja.

Pri prehodu na digitalno poslovanje za izpolnjevanje zahtev davčnega potrjevanja računov je pomembno, da podjetje izbere ustrezno digitalno orodje. Ena izmed možnosti je digitalno orodje ODOS, ki je specializirano za digitalizacijo poslovanja in vključuje modul za izdajanje elektronskih računov. S pomočjo ODOS-a lahko podjetje enostavno in hitro izdaja račune ter jih pošilja prek e-pošte ali portala. Modul za elektronsko računovodstvo v ODOS-u omogoča tudi vodenje evidenc o izdanih in prejetih računih, kar poenostavi pregled nad poslovanjem.

Poleg tega pa digitalizacija poslovanja z ODOS-om omogoča tudi shranjevanje in obdelovanje podatkov na enem mestu, kar olajša skladnost z zakonskimi zahtevami in izboljša učinkovitost poslovanja. Z uporabo ODOS-a lahko podjetje prihrani čas in denar pri obdelovanju računov ter izboljša preglednost poslovanja.

Vendar pa je pomembno, da podjetja upoštevajo tudi ostale zakonske zahteve za davčno potrjevanje računov, kot so pravilno označevanje računov, hranjenje računov in arhiviranje podatkov.

Kako digitalizacija poslovanja vpliva na učinkovito vodenje projektov? 

Digitalizacija je postala ključna pri upravljanju projektov v podjetjih. Vse več podjetij se zaveda, da morajo slediti trendom digitalne dobe in se prilagoditi novim tehnologijam, če želijo biti konkurenčni na trgu. Vendar pa digitalizacija ni le o tehnologiji. Gre za celoten pristop k vodenju projektov in spreminjanju organizacijske kulture.

Projektno vodenje se lahko bistveno izboljša z uporabo digitalnih orodij in tehnologij. Ti lahko pomagajo pri vodenju projektov od začetka do konca, kar omogoča večjo učinkovitost in uspešnost. Na primer, digitalne platforme, kot so Microsoft Project, Trello, Asana, Jira in druge, omogočajo boljši nadzor nad vsemi aktivnostmi in omogočajo večjo preglednost procesov.

Digitalizacija lahko pomaga tudi pri upravljanju s časom in viri, kar je bistveno za uspeh projektov. S pomočjo digitalnih orodij lahko v realnem času spremljate časovne omejitve in zagotavljate, da so sredstva na voljo, ko jih potrebujete. Poleg tega lahko z digitalnimi orodji upravljate tudi projekte na daljavo in tako prihranite čas in denar.

Spletni sestanki in video konference so postali standardni način sodelovanja v podjetjih, kar je velika prednost za projektno vodenje. S tem se poveča produktivnost in zmanjšajo stroški za potovanja, kar vodi do boljšega upravljanja s časom in virom.

Digitalizacija poslovanja projektnega vodenja

Digitalizacija lahko pomaga tudi pri zbiranju podatkov in analiziranju učinkovitosti projektov. S pomočjo podatkovnih analiz lahko ugotovimo, kje so glavni problemi in kako jih rešiti, kar vodi k boljši učinkovitosti in uspešnosti projektov.

V skladu s tem, digitalizacija ponuja številne priložnosti za izboljšanje projektnega vodenja. Ključno je, da podjetja sprejmejo digitalno preobrazbo in se prilagodijo novim tehnologijam, ki lahko pomagajo pri doseganju boljših rezultatov in uspešnosti projektov.

Kako digitalizacija podjetja izboljša organizacijo sestankov? 

Digitalizacija je postala ključni dejavnik pri izboljšanju organizacije sestankov v podjetjih. Tradicionalni način organizacije sestankov z uporabo papirnatih vabil, ročnega vnašanja datuma v koledarje ter ročnega spremljanja udeležbe je danes že skorajda zastarel. Digitalizacija omogoča učinkovitejši, preglednejši ter enostavnejši način organizacije sestankov.

Ena izmed glavnih prednosti digitalizacije organizacije sestankov je uporaba spletnih orodij, kot so Google Koledar, Microsoft Teams in druge aplikacije za organizacijo sestankov. S tem lahko vodja sestanka na enostaven način vključi vse udeležence, hkrati pa lahko spremlja njihovo udeležbo ter pravočasno obvešča o spremembah. Poleg tega lahko s pomočjo digitalnih orodij vnaprej določite časovni načrt sestanka, vključite dnevni red ter posredujete vsem udeležencem informacije o tem, kaj se bo na sestanku obravnavalo.

Spletna orodja lahko pomagajo tudi pri organizaciji virtualnih sestankov, kar je še posebej pomembno v času, ko je delo na daljavo postalo običajno. S pomočjo aplikacij, kot sta Zoom in Skype, se udeleženci lahko udeležijo sestanka od kjerkoli, kar je še posebej pomembno za podjetja s člani ekipe, ki delajo na različnih lokacijah.

Poleg tega lahko digitalizacija pomaga tudi pri boljšem upravljanju časa, saj omogoča enostavno prehajanje med sestanki in spremljanje njihovega poteka. Tako se lahko izognemo zamudam in nesporazumom, kar vodi do večje učinkovitosti in produktivnosti.

Digitalizacija omogoča tudi uporabo različnih orodij za sestanke, kot so aplikacije za videokonference, skupna raba zaslonov, beleženje zapisnikov in drugo. S tem se izboljša sodelovanje med udeleženci sestanka, saj se lahko enostavno delijo dokumenti in druga gradiva, ki jih potrebujejo za učinkovito delo.

Poleg tega se lahko s pomočjo digitalnih orodij lažje načrtujejo sestanki, saj je mogoče preveriti razpoložljivost udeležencev, izbrati primeren čas in kraj ter spremljati napredovanje aktivnosti po sestanku. Tako se lahko izognemo prekrivanju časovnih omejitev in neskladnosti urnikov udeležencev.

Kako z digitalizacijo poslovanja spremljate delovni čas in olajšate administrativne procese?

Registracija delovnega časa je ključni element spremljanja produktivnosti in učinkovitosti zaposlenih v podjetju. Tradicionalni način registracije časa vključuje uporabo papirnatih listov in ročnega vnašanja podatkov v sisteme za upravljanje časa. Vendar pa digitalizacija poslovanja omogoča preprosto in učinkovito spremljanje delovnega časa ter olajšanje administrativnih procesov.

Sodobni sistemi za upravljanje časa omogočajo uporabo digitalnih aplikacij za registracijo delovnega časa. To omogoča natančno spremljanje delovnega časa ter olajša vnos in analizo podatkov. Na ta način se izboljša natančnost spremljanja delovnega časa in prepreči se morebitne napake, ki bi lahko nastale pri ročnem vnašanju podatkov.

Poleg tega digitalizacija poslovanja omogoča tudi avtomatizacijo procesov za spremljanje delovnega časa. To pomeni, da se lahko zaposleni prijavijo in odjavijo s službenega računalnika ali mobilne naprave. Tako se izboljša natančnost spremljanja delovnega časa in olajša proces prijave in odjave. Prav tako se lahko takšne aplikacije integrirajo s plačilnimi sistemi, kar omogoča natančno in avtomatizirano izplačevanje plač zaposlenim.

Digitalizacija poslovanja olajša tudi administrativne procese. Na primer, omogoča enostavno upravljanje zaposlenih v primeru bolniških odsotnosti, dopustov in drugih odsotnosti. Sistemi za upravljanje časa omogočajo enostavno spremljanje odsotnosti, odobritev odsotnosti in spremljanje zgodovine odsotnosti zaposlenega.

Sodobni sistemi za upravljanje časa omogočajo tudi uporabo mobilnih aplikacij, ki omogočajo zaposlenim enostavno spremljanje svojega delovnega časa, na primer s preprostim dotikom na mobilni napravi. To olajša spremljanje delovnega časa in preprečuje morebitne napake pri ročnem vnašanju podatkov.

V skladu s tem se digitalizacija poslovanja izkazuje kot izjemno učinkovita in učinkovita metoda za spremljanje delovnega časa in olajšanje administrativnih procesov. odobni sistemi za upravljanje časa omogočajo enostavno in učinkovito spremljanje delovnega časa ter omogočajo avtomatizacijo procesov.

Kako izkoristiti digitalizacijo poslovanja za učinkovitejše izobraževanje zaposlenih?

Izobraževanje za podjetja je ključni element uspešnosti in konkurenčnosti na trgu. Tradicionalni načini izobraževanja, kot so seminarji in delavnice, so lahko dragi in nepraktični, zato se podjetja vse bolj obračajo k digitalizaciji izobraževanja. Digitalizacija podjetja omogoča enostavno dostopnost do vsebin izobraževanja in olajša proces izobraževanja zaposlenih.

Sodobne tehnologije omogočajo učinkovitejše izobraževanje za podjetja. Z uporabo spletnih platform in aplikacij se lahko zagotovi dostop do bogate zbirke vsebin, ki jih zaposleni lahko uporabljajo za izobraževanje. Na ta način se lahko prilagodi način izobraževanja posameznim zaposlenim, kar povečuje učinkovitost izobraževanja.

Poleg tega digitalizacija omogoča tudi učinkovitejše spremljanje uspešnosti izobraževanja. Sodobni sistemi za upravljanje znanja omogočajo enostavno spremljanje napredka zaposlenih pri izobraževanju ter omogočajo izdelavo poročil o dosežkih posameznih zaposlenih.

Digitalizacija podjetja omogoča tudi izobraževanje v realnem času. Sodobni webinarji in spletni tečaji omogočajo učenje na daljavo in omogočajo zaposlenim, da se izobražujejo ne glede na svojo lokacijo. Na ta način se poveča učinkovitost izobraževanja, saj ni potrebe po potovanjih in dodatnih stroških.

Sodobne tehnologije omogočajo tudi personalizirano izobraževanje za podjetja. Z uporabo umetne inteligence in analitičnih orodij se lahko prilagodi način izobraževanja posameznim zaposlenim glede na njihove zmožnosti in znanje. Na ta način se poveča učinkovitost izobraževanja, saj se lahko posamezniku zagotovi pravočasno in učinkovito izobraževanje.

V skladu s tem se digitalizacija podjetja izkoristi za učinkovitejše izobraževanje zaposlenih na več načinov. Za začetek, digitalne platforme omogočajo izobraževanje na daljavo, kar je še posebej pomembno v času pandemije, ko se veliko ljudi še vedno izogiba fizičnim stikom. Tako zaposleni lahko sprejemajo izobraževanje, ne glede na to, kje se nahajajo, kar jim omogoča večjo fleksibilnost in boljše prilagajanje svojemu urniku.

Kako digitalizacija podjetja vpliva na enostavno podpisovanje dokumentov na daljavo?

Sodobna digitalna doba nam omogoča, da lahko podpisujemo dokumente na daljavo, brez naše fizične prisotnosti. To je še posebej pomembno v današnjem času, ko veliko ljudi dela od doma in se izogiba nepotrebnim stikom z drugimi. 

Ena izmed najbolj priljubljenih metod za podpisovanje dokumentov na daljavo je uporaba digitalnih podpisov.

Digitalni podpis je digitalna oblika podpisa, ki se uporablja za potrditev istovetnosti podpisnika in pristnosti dokumenta. Digitalni podpis zagotavlja enako pravno veljavnost kot klasični podpis in se ga lahko uporablja za različne vrste dokumentov, vključno z pogodbami, računi, pooblastili in drugimi dokumenti.

Ena izmed najbolj enostavnih metod za podpisovanje dokumentov na daljavo je uporaba digitalnih platform in orodij, ki omogočajo uporabo digitalnih podpisov. Ti digitalni podpisi se lahko ustvarijo na različne načine, vključno z uporabo računalniških programov, mobilnih aplikacij in spletnih platform.

Na primer, v nekaterih državah obstajajo specializirane digitalne platforme, ki omogočajo enostavno in učinkovito podpisovanje dokumentov na daljavo. Te platforme ponujajo različne načine za ustvarjanje digitalnih podpisov, vključno z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil, ki so pravno veljavni in zagotavljajo visoko stopnjo varnosti.

Poleg tega nekatera podjetja in organizacije v svoje sisteme vgrajujejo možnosti za uporabo digitalnih podpisov. To pomeni, da lahko zaposleni podpisujejo dokumente na daljavo neposredno preko sistema, ki ga uporabljajo za delo. To lahko prispeva k večji učinkovitosti in prihranku časa, saj se lahko dokumenti hitro podpišejo, brez potrebe po fizični prisotnosti.

Torej lahko rečemo, da je uporaba digitalnih podpisov enostaven način za podpisovanje dokumentov na daljavo. Digitalni podpisi so pravno veljavni in zagotavljajo visoko stopnjo varnosti ter lahko pomagajo pri izboljšanju učinkovitosti in prihranku časa. Podjetja in organizacije lahko vgradijo možnosti za uporabo digitalnih podpisov v svoje sisteme, kar lahko prispeva k večji učinkovitosti in fleksibilnosti pri delu na daljavo.

Kako digitalne tehnologije pripomorejo k lažjemu izpolnjevanju upravnih obveznosti? 

Upravno poslovanje je v današnjem času povezano z digitalnimi tehnologijami. Digitalizacija podjetij in javne uprave je prinesla številne prednosti, med katerimi je tudi lažje izpolnjevanje upravnih obveznosti.

Ena izmed najbolj uporabnih digitalnih tehnologij za lažje izpolnjevanje upravnih obveznosti je ODOS. Je spletni portal, ki omogoča dostop do uradnih objav in zakonodaje z avsa podjetja in občine. S pomočjo ODOS-a lahko podjetja in posamezniki enostavno dostopajo do najnovejših predpisov in drugih dokumentov, ki so pomembni za izpolnjevanje upravnih obveznosti.

Digitalni podpis je ena izmed najbolj uporabnih digitalnih tehnologij za lažje izpolnjevanje upravnih obveznosti. Digitalni podpis omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov, kar je veliko bolj učinkovito in hitro kot klasično podpisovanje s papirjem in kemičnim svinčnikom. Poleg tega je digitalni podpis tudi varnejši, saj preprečuje ponarejanje dokumentov.

Za uporabo digitalnega podpisa je potrebno imeti digitalno identiteto, ki jo lahko pridobimo na različne načine. Najpogostejši način je pridobitev digitalne identitete preko spletnega portala eUprava, ki ga ponuja država. Po pridobitvi digitalne identitete lahko digitalni podpis uporabljamo pri podpisovanju različnih dokumentov, kot so pogodbe, računi, vloge, dovoljenja in drugi dokumenti.

Vse navedene digitalne tehnologije pripomorejo k lažjemu in hitrejšemu izpolnjevanju upravnih obveznosti, hkrati pa zagotavljajo tudi večjo varnost in zanesljivost pri elektronskem poslovanju. Zato se vse več podjetij odloča za uporabo digitalnih tehnologij pri izpolnjevanju upravnih obveznosti, saj se na ta način lahko izognejo zamudam in drugim nevšečnostim, povezanim z upravnim poslovanjem.

Za več znanja in informacij vam priporočamo branje spodnjih člankov: 

Digitalizacija projektnega vodenja: kako lahko tehnologija izboljša uspešnost projektov?

Digitalizacija projektnega vodenja je postala ključnega pomena za uspešno izvajanje projektov v današnjem času. Številna digitalna orodja in tehnologije so namreč na voljo, ki pomagajo pri izboljšanju celotnega procesa projektnega vodenja, od začetne faze planiranja in spremljanja napredka projekta do poročanja o stroških in rezultatih.

Digitalizacija projektnega vodenja: pomeni terminov digitalizacija in projektno vodenje

Kaj je digitalizacija?

Digitalizacija je proces preoblikovanja analognih ali fizičnih podatkov, dokumentov in procesov v digitalno obliko z uporabo tehnologije. Digitalizacija se pogosto uporablja kot sinonim za digitalno transformacijo, ki pa vključuje širši spekter sprememb, ki jih tehnologija prinaša v poslovanje in družbo.

Digitalizacija ima lahko velik vpliv na podjetja in organizacije, saj omogoča bolj učinkovito in pregledno upravljanje podatkov in procesov, hkrati pa zmanjšuje stroške in izboljšuje kakovost storitev in izdelkov. Digitalizacija lahko tudi pripomore k izboljšanju komunikacije s strankami, zaposlenimi in partnerji ter k hitrejšemu sprejemanju odločitev.

Digitalizacija lahko prinese tudi nove poslovne modele in priložnosti, saj se pojavljajo nove digitalne storitve in izdelki, ki izkoriščajo prednosti digitalizacije. Na primer, digitalne platforme, ki omogočajo hitro in učinkovito povezovanje ponudnikov in povpraševalcev, ali avtomatizirane procese, ki zmanjšujejo potrebo po človeškem delu in izboljšujejo natančnost ter hitrost izvedbe.

Kaj je projektno vodenje?

Projektno vodenje je proces, ki se uporablja za načrtovanje, organiziranje, upravljanje in spremljanje projekta. Namen projektnega vodenja je zagotoviti, da se projekt izvaja v skladu s časovnimi, proračunskimi in kakovostnimi cilji ter v skladu z zahtevami naročnika.

Projektno vodenje se uporablja za upravljanje projektov v različnih sektorjih, kot so gradbeništvo, informacijska tehnologija, izobraževanje, zdravstvo in drugi. Projektno vodenje se lahko uporablja tudi za upravljanje manjših projektov v organizacijah ali za upravljanje večjih projektov, ki so sestavljeni iz več manjših projektov.

Projektno vodenje se lahko uporablja v vseh fazah projekta, od načrtovanja do izvajanja in spremljanja. Vključuje tudi upravljanje tveganj, vključevanje deležnikov in zagotavljanje ustreznega komuniciranja med vsemi udeleženci v projektu.

Uspešno projektno vodenje zahteva širok nabor kompetenc, vključno z načrtovanjem in organiziranjem, upravljanjem časa, stroškov in kakovosti, upravljanjem tveganj in sprememb ter komunikacijo z deležniki.

Kaj je digitalizacija projektnega vodenja?

Digitalizacija projektnega vodenja je proces, ki vključuje uporabo tehnologije za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti projektnega vodenja. Digitalizacija projektnega vodenja zajema različna področja, kot so načrtovanje, spremljanje, upravljanje, izvajanje in nadzorovanje projekta.

Digitalizacija projektnega vodenja se uporablja za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti projektnega vodenja na več načinov. Digitalizacija projektnega vodenja omogoča lažjo komunikacijo med vsemi udeleženci v projektu in olajša upravljanje projektov, zmanjšuje časovne zamude, povečuje natančnost in zmanjšuje stroške.

Pri digitalizaciji projektnega vodenja se uporabljajo različna orodja in tehnologije, kot so projektne aplikacije, spletne platforme za upravljanje projektov, aplikacije za deljenje datotek, orodja za virtualno sodelovanje, videokonference in druga. Ta orodja omogočajo lažje upravljanje in spremljanje projektov, omogočajo učinkovito komunikacijo med udeleženci in olajšajo skupinsko delo.

Digitalizacija projektnega vodenja prinaša številne koristi za organizacije, ki izvajajo projekte. Pomaga zmanjšati stroške projekta, zmanjšati časovne zamude, povečati natančnost in kakovost ter povečati uspešnost projekta. Digitalizacija projektnega vodenja omogoča tudi boljše upravljanje tveganj in zagotavlja, da se vsi udeleženci projekta osredotočajo na dosežke ciljev projekta.

Zakaj je digitalizacija projektnega vodenja dobra izbira?

V današnjem svetu digitalizacija poslovanja postaja vedno bolj nujna, saj podjetja stremijo k izboljšanju svoje uspešnosti in konkurenčnosti. Ena izmed pomembnih področij digitalizacije poslovanja je digitalizacija projektnega vodenja, ki prinaša številne koristi podjetjem in organizacijam.

Digitalizacija projektnega vodenja pomeni uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri izvajanju projektnih aktivnosti. Namen digitalizacije projektnega vodenja je olajšanje in izboljšanje upravljanja projektnih procesov, s čimer se dosegajo boljši rezultati in večja učinkovitost. Digitalizacija projektnega vodenja pomaga pri zmanjšanju časa, ki ga potrebujemo za določene projektni procese, zmanjšanju stroškov in izboljšanju kakovosti izdelka ali storitve.

Digitalizacija projektnega vodenja vključuje številne procese, kot so potni nalogi, pogodbe, naročilnice, nabava, izmenjava e računov, potrjevanje prejetih računov, projektno vodenje in sestanki. Z uporabo digitalnih orodij in tehnologij lahko te procese izvajamo hitreje, bolj učinkovito in bolj natančno. Digitalna orodja lahko izboljšajo sledenje projektnim aktivnostim, omogočijo hitro in enostavno komunikacijo med projektnimi člani ter zagotovijo ažurne informacije o napredku projekta.

Zakaj je digitalizacija projektnega vodenja dobra izbira? Digitalizacija projektnega vodenja omogoča učinkovitejše sodelovanje med projektnimi člani, zmanjšanje časa, ki ga potrebujemo za izvedbo projektov, ter večjo natančnost in kakovost izdelka ali storitve. Digitalna orodja lahko pomagajo tudi pri sledenju proračunu projekta, spremljanju časa, ki ga porabimo za posamezne aktivnosti, ter pri načrtovanju in upravljanju projektnih virov.

Poleg tega digitalizacija projektnega vodenja omogoča enostavno shranjevanje in upravljanje projektne dokumentacije, kar lahko zmanjša tveganje izgube podatkov in poveča dostopnost do informacij za vse projektnih člane. Digitalizacija projektnega vodenja lahko tudi poveča preglednost in transparentnost projekta, saj lahko vsi projektni člani spremljajo napredek projekta in dostopajo do pomembnih informacij.

Informacijski sistem za digitalizacijo projektnega vodenja

Informacijski sistem za digitalizacijo projektnega vodenja je namenjen lajšanju dela in izboljšanju učinkovitosti pri upravljanju projektov. Ena od rešitev, ki se lahko uporabljajo za tovrstno digitalizacijo projektnega vodenja, je informacijski sistem ODOS.

ODOS je slovenski informacijski sistem, ki je namenjen upravljanju in optimizaciji poslovnih procesov v podjetjih. Sistem ODOS ponuja napredne funkcije za upravljanje projektov, kar omogoča večjo preglednost in boljše sprejemanje odločitev v procesu projektnega vodenja.

ODOS uporablja moderno tehnologijo, ki omogoča uporabo orodij, kot so digitalni podpisi, digitalni arhivi, e-računi, izmenjava dokumentov in drugo. Vse te funkcionalnosti so na voljo preko enostavne in pregledne uporabniškega vmesnika, ki omogoča enostavno uporabo in upravljanje projektnih procesov.

Informacijski sistem ODOS omogoča boljši nadzor nad projektnimi aktivnostmi in omogoča lažjo komunikacijo med sodelavci v projektu. Sistem omogoča tudi sledenje opravljenim aktivnostim in opravljenim delom, kar omogoča boljši nadzor nad časovnim okvirjem projekta in boljše sprejemanje odločitev.

Uporaba informacijskega sistema ODOS za digitalizacijo projektnega vodenja je odlična izbira za podjetja, ki želijo izboljšati učinkovitost pri upravljanju projektov. Sistem ODOS omogoča enostavno integracijo z drugimi poslovnimi orodji in sistemom ERP (Enterprise Resource Planning), kar omogoča celovito upravljanje poslovnih procesov.

V skladu z digitalizacijo poslovanja, informacijski sistem ODOS omogoča hitrejše in bolj učinkovito delo, kar vodi do boljših poslovnih rezultatov. Z uporabo informacijskega sistema ODOS za digitalizacijo projektnega vodenja, podjetja izboljšajo učinkovitost in učinkovitost pri upravljanju projektov, kar lahko pozitivno vpliva na njihove poslovne rezultate.

Katere delovne procese, poleg projektnega vodenja, lahko še digitaliziramo?

Čisto vse delovne procese znotraj podjetja je možno digitalizirati. Spodaj si poglejmo le nekaj določenih delovnih procesov, ki jih lahko digitaliziramo.

Učinkovito projektno vodenje: Kako digitalna orodja izboljšujejo potne naloge in s tem zmanjšujejo zamude pri projektih

Učinkovito projektno vodenje je ključno za uspešen zaključek projektov. Ena od nalog, ki jo je treba narediti, je urejanje in potrjevanje potnih nalogov. To je lahko zamudno in zapleteno opravilo, ki lahko vpliva na hitrost napredovanja projekta. Srečo pa imamo, da je digitalizacija prinesla rešitve, ki olajšajo ta proces in izboljšajo učinkovitost projektnega vodenja.

Digitalna orodja za upravljanje potnih nalogov lahko močno izboljšajo hitrost in natančnost postopka. En tak primer je informacijski sistem ODOS, ki omogoča enostavno kreiranje in potrjevanje potnih nalogov. Sistem ODOS je zasnovan tako, da zmanjša čas, ki je potreben za urejanje in potrjevanje potnih nalogov, saj vsebuje predloge in omogoča enostavno upravljanje s podatki.

ODOS ni le učinkovit pri upravljanju potnih nalogov, temveč tudi pri drugih vidikih projektnega vodenja. Na primer, sistem lahko olajša upravljanje pogodb in naročilnic, nabave, izmenjave elektronskih računov in potrjevanja prejetih računov. To omogoča, da lahko projektni vodje in člani ekipe porabijo več časa za pomembnejše naloge, kar lahko izboljša učinkovitost projekta in prispeva k boljšim rezultatom.

V zaključku, digitalna orodja, kot je ODOS, lahko močno izboljšajo potne naloge in s tem zmanjšajo zamude pri projektih. S takšnimi orodji lahko projektni vodje in njihove ekipe učinkoviteje upravljajo projekte in se osredotočajo na ključne naloge, ki prispevajo k uspešnemu zaključku projekta.

Skrbno upravljanje pogodb in naročilnic: Kako lahko digitalizacija izboljša sledljivost in zmanjša napake

Skrbno upravljanje pogodb in naročilnic je ključni element projektnega vodenja. Brez ustreznega upravljanja s temi dokumenti lahko pride do zamud, zastojev in celo finančnih izgub. Zato je bistvenega pomena, da se vse pogodbe in naročilnice ustrezno dokumentirajo in upravljajo. Na srečo pa lahko digitalizacija pomaga izboljšati sledljivost in zmanjšati napake pri upravljanju pogodb in naročilnic.

Ena od ključnih prednosti digitalizacije je, da lahko vsi dokumenti, povezani s projektom, shranimo na enem mestu, kar omogoča učinkovito upravljanje in iskanje dokumentov. Digitalizacija omogoča tudi avtomatsko obveščanje o potrebi po podpisu pogodbe ali oddaji naročilnice, kar izboljšuje sledljivost in preprečuje zamude.

Poleg tega lahko digitalizacija zmanjša tudi napake pri upravljanju pogodb in naročilnic. Z avtomatizacijo procesov, kot so preverjanje in potrjevanje dokumentov, lahko zmanjšamo tveganje za napake in nepravilnosti. Digitalizacija omogoča tudi enostavno spremljanje sprememb v dokumentih, kar zagotavlja, da so vsi deležniki vedno seznanjeni z najnovejšimi informacijami.

Informacijski sistem ODOS je eden od primerov orodij za digitalno upravljanje pogodb in naročilnic. ODOS omogoča učinkovito spremljanje vseh dokumentov, povezanih s projektom, ter avtomatsko obveščanje o pomembnih dogodkih, kot so potreba po podpisu pogodbe ali oddaji naročilnice. Poleg tega ODOS omogoča tudi spremljanje porabe sredstev in obvladovanje tveganj.

V skladu s tem, če želite izboljšati sledljivost in zmanjšati napake pri upravljanju pogodb in naročilnic, je digitalizacija odlična izbira. Uporaba digitalnih orodij, kot je informacijski sistem ODOS, lahko izboljša učinkovitost projektnega vodenja in zmanjša tveganje za zamude in finančne izgube.

Kako lahko tehnologija izboljša učinkovitost nabave in zmanjša stroške

V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju, ki zahteva učinkovitost in prilagodljivost, ima nabava pomembno vlogo. Digitalna tehnologija je spremenila način, kako podjetja izvajajo proces nabave. S pomočjo digitalnih orodij je mogoče izboljšati učinkovitost nabave in zmanjšati stroške.

Eden od načinov, kako tehnologija izboljšuje učinkovitost nabave, je uporaba spletnih platform za nabavo. Te platforme omogočajo dostop do velikega števila dobaviteljev in primerjavo njihovih cen ter drugih parametrov. Poleg tega je mogoče preveriti reference dobaviteljev in preveriti, ali izpolnjujejo zahtevane standarde kakovosti. Tako lahko podjetja izberejo najboljše dobavitelje in zagotovijo, da bodo izdelki dobavljeni v pravem času in po konkurenčnih cenah.

Digitalna tehnologija lahko tudi izboljša sledljivost nabavnega procesa. Sistem sledljivosti lahko spremlja, kdo je odobril nabavo, kdaj je bila opravljena, kdo je prejel blago in kdaj. S tem se zagotovi preglednost in sledljivost nabavnega procesa, kar zmanjša možnost napak in goljufij.

Poleg tega lahko uporaba avtomatiziranih procesov pri nabavi zmanjša stroške. Na primer, avtomatizirana obdelava naročil lahko zmanjša čas, potreben za pripravo naročilnic, in s tem zmanjša stroške dela. Digitalna orodja, kot so avtomatizirani sistemi za plačevanje računov, lahko zmanjšajo tudi stroške dela in zmanjšajo možnost napak pri obračunavanju računov.

Elektronska izmenjava računov: Kako lahko digitalna transformacija izboljša sledljivost in hitrost odobravanja plačil

Elektronska izmenjava računov predstavlja pomemben korak v digitalni transformaciji poslovanja. Namesto ročnega pošiljanja in obdelovanja papirnih računov, elektronska izmenjava omogoča avtomatiziran in hitrejši proces. Z uporabo elektronskega oblikovanja, pošiljanja in prejemanja računov, se lahko izboljša sledljivost, zmanjša čas odobritve plačil in izboljša skladnost s predpisi.

Sledljivost je ključnega pomena pri upravljanju poslovnih transakcij. S pomočjo elektronske izmenjave računov, lahko podjetja izboljšajo sledljivost poslovnih transakcij in zmanjšajo možnosti za napake in izgube podatkov. Elektronski računi omogočajo tudi hiter pregled nad preteklimi transakcijami, kar olajša sprejemanje odločitev.

Hitrost odobravanja plačil je drugi pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na uspešnost poslovanja. Uporaba elektronske izmenjave računov omogoča hitro obdelavo in odobritev plačil, kar lahko izboljša denarni tok podjetja. Poleg tega lahko podjetja s pomočjo elektronskih računov zmanjšajo zamude pri plačilih in s tem izboljšajo odnose s svojimi poslovnimi partnerji.

Z uporabo elektronske izmenjave računov, podjetja lahko izboljšajo svoje poslovanje, zmanjšajo čas in stroške ter izboljšajo sledljivost poslovnih transakcij. Informacijski sistem ODOS je primer učinkovitega sistema za elektronsko izmenjavo računov, ki omogoča preprosto integracijo s sistemom poslovnega partnerja ter hitro in učinkovito obdelavo računov. Elektronska izmenjava računov je zato izbira, ki lahko podjetjem prinese številne koristi in izboljša njihovo poslovanje.

Virtualni sestanki: Kako lahko digitalizacija izboljša komunikacijo in sodelovanje med projektnimi ekipami

Virtualni sestanki so postali del vsakodnevnega poslovanja, še posebej v času pandemije, ko se je število fizičnih sestankov zmanjšalo. Vendar pa virtualni sestanki niso le alternativa fizičnim sestankom, ampak so lahko tudi učinkovit način za izboljšanje komunikacije in sodelovanja med projektnimi ekipami.

Digitalizacija je omogočila uporabo različnih orodij za virtualne sestanke, kot so Skype, Zoom, Microsoft Teams in druga. Te aplikacije ponujajo različne možnosti, kot so video klice, klepetalnice, skupno rabo zaslona, skupno urejanje dokumentov in še veliko več. S tem lahko projektni vodje in člani ekipe enostavno in učinkovito komunicirajo, tudi če se nahajajo na različnih lokacijah.

Virtualni sestanki so lahko tudi učinkovit način za izboljšanje sodelovanja med projektnimi ekipami. Ekipa lahko na sestanku deli informacije, ideje in mnenja, kar lahko vodi k boljšemu razumevanju izzivov in ciljev projekta. Poleg tega lahko sestanek uporabimo tudi za določitev nalog in spremljanje napredka projekta. To lahko vodi k boljši usklajenosti med ekipami in boljši uspešnosti projekta.

Digitalizacija omogoča tudi enostavno in učinkovito snemanje virtualnih sestankov. To pomeni, da se lahko sestanki shranijo in kasneje uporabijo za sklicevanje na pogovor in sprejetje odločitev. To lahko izboljša sledljivost in transparentnost projekta, saj lahko vsi člani ekipe dostopajo do informacij.

V zaključku, digitalizacija je omogočila uvedbo virtualnih sestankov, ki lahko izboljšajo komunikacijo in sodelovanje med projektnimi ekipami. Prav tako je prinesla lažje vodenje sestankov na splošno. Skupaj z uporabo različnih orodij lahko projektni vodje in člani ekipe enostavno in učinkovito komunicirajo, sprejemajo odločitve in spremljajo napredek projekta. To lahko prispeva k boljši uspešnosti projekta in povečanju zadovoljstva strank.

Potrjevanje prejetih računov

Proces potrjevanja prejetih računov predstavlja pomemben korak v vsakem podjetju, saj zagotavlja pravilno knjiženje in porabo sredstev. Vendar pa ta proces lahko vključuje številne izzive, kot so zamude, napake pri ročnem vnašanju podatkov in zamudna odobritev.

Z digitalizacijo potrjevanja prejetih računov lahko podjetja izboljšajo ta proces ter prihranijo čas in denar. S pomočjo digitalnih orodij je mogoče račune avtomatsko prepoznati, preveriti in potrditi, kar zagotavlja hitrejše in bolj natančne postopke. Poleg tega lahko digitalni procesi zmanjšajo možnosti za napake in zmanjšajo zamude pri odobritvah ter omogočijo boljši pregled nad porabo sredstev.

Poleg tega lahko digitalno potrjevanje računov olajša delo vsem udeleženim stranem v procesu, kot so finančni upravitelji, odgovorni za nabavo in vodje projektov. Ti lahko enostavno spremljajo stanje računov ter sprejmejo odločitve, kar omogoča hitrejše in bolj učinkovite postopke.

Digitalno projektno vodenje: Kako lahko tehnologija izboljša celoten proces projektnega vodenja

Digitalizacija projektnega vodenja se nenehno razvija in spreminja način, kako organizacije vodijo projekte. Uporaba digitalnih orodij in tehnologij lahko bistveno izboljša procese, s tem pa tudi uspešnost projektov. Informacijski sistem za digitalizacijo projektnega vodenja, kot je ODOS, je ključni del te transformacije, saj omogoča sledenje in upravljanje projektov na učinkovit in učinkovit način.

Digitalizacija projektnega vodenja omogoča tudi boljšo sledljivost in upravljanje dokumentacije, kot so pogodbe, naročilnice, nabavni procesi in računi. To zmanjšuje napake in povečuje preglednost ter učinkovitost vseh vpletenih v projekt. Poleg tega digitalna orodja omogočajo virtualne sestanke, ki izboljšujejo komunikacijo in sodelovanje med projektnimi ekipami, ne glede na njihovo lokacijo.

Ena izmed ključnih prednosti digitalne transformacije v vodenju projektov je tudi hitrost in učinkovitost odobravanja plačil. Elektronska izmenjava računov skrajšuje časovne zamude pri plačevanju in zmanjšuje tveganje za izgubo računov ali napake pri njihovi obdelavi.

Vse to skupaj prispeva k učinkovitejšemu in hitrejšemu projektnemu vodenju ter zmanjšuje stroške in napake v procesu. Digitalna transformacija je torej ključnega pomena za uspešno projektno vodenje in lahko organizacijam pomaga doseči cilje na bolj učinkovit in inovativen način.

Za več informacij vam priporočamo branje spodnjih člankov: 

Montaža klime je pri Panheat že v ceni

Klima je danes kar priljubljen hladilni sistem v naših stanovanjih. Mnogi si kupujejo sami poceni klimatske naprave za vroče poletne dni. Ampak na koncu imajo težavo, kako jo montirati in priklopiti. In tukaj potem nastanejo dodatni stroški, ki niso najbolj poceni. Če se odločite za nakup klime pri Panheat, vam garantirajo da je montaža klime brezplačna. Zato je dobro poiskati podjetja, ki vam poleg nakupa tudi montirajo in prav tako vse na dom pripeljejo. Nekaj takega vas bo sigurno ceneje prišlo in poleg tega so te klime bolj varčne in kvalitetne.

Ponujajo vam klimatske naprave, modra klima. Te klime so res vrhunske, priznane znamke, ki vam ponujajo več hlajenja, manj porabljene električne energije. Tudi to je možno, če kupite res priznano klimo, pri znanem podjetju Panheat, ki ima vse na enem mestu. Najbolj je pa pomembna montaža klime, ki je že v sami ceni. Ne boste potrebovali dodatnih mojstrov in dodatnih ur. Vse sisteme, ki vam ponujajo, poleg klimatskih naprav vam tudi montirajo. To pomeni, da vam naredijo vse na ključ. Poleg montaže, vam tudi nudijo svetovanja, prevoz in na voljo so vam tudi kasneje.

Modra klima, kot ji pravijo vam nudi ogromno prednosti, pred drugimi klimatskimi napravami. Ponujajo vam klimo, ki vam ne bo pihala mrzlega zraka, ampak prostor bo vseeno hladila. Ampak, vam polagam na srce, ne kupujte sami nekje klime, ker nikoli ne veste kaj kupujete. Prav tako je pomembna montaža klime, tudi to ni poceni. Če nočete imeti velikih stroškov, se držite podjetij, ki vam ponujajo vse na enem mestu. Tako boste prišli ceneje skozi, prav tako boste vedeli kaj dobite za ta denar. Klimo ni težko kupiti, ker jo res danes lahko povsod dobimo. Ampak to ni klima, ki ima nizko porabo električne energije, ki je kvalitetna in ne boste dobili 20 let garancije.

Kako digitalizirati delovne procese za učinkovito upravljanje podjetja?

Digitalizacija delovnih procesov je ključnega pomena za uspešno poslovanje. Brez nje v sedanjem času je že skoraj nemogoče poslovati. Če pa kdo posluje na takšen način, potem žal njihovo podjetje ni uspešno veliko časa. Digitalizacija delovnih procesov je nujna za napredovanje podjetja. 

Zakaj je digitalizacija delovni procesov dobra?

Digitalizacija delovnih procesov je ključnega pomena za uspešno poslovanje v današnjem hitro se spreminjajočem poslovnem okolju. Z njo lahko podjetja izboljšajo svojo učinkovitost, zmanjšajo svoje stroške, povečajo produktivnost in pridobijo konkurenčno prednost.

Prvi in najpomembnejši korak k digitalizaciji delovnih procesov je prehod na elektronsko delo in elektronsko upravljanje dokumentov. S tem lahko podjetja zmanjšajo tiskanje in arhiviranje papirnatih dokumentov, hkrati pa zagotavljajo varno in enostavno dostopnost do vseh podatkov brez izgubljanja le-teh.

Drugi pomemben vidik digitalizacije je elektronsko podpisovanje pogodb in drugih dokumentov. Omogoča hitro in varno potrjevanje dokumentov brez fizičnega prenosa, hkrati pa zmanjšuje tveganje za izgubo ali poškodbo papirnatih dokumentov.

Tretja prednost digitalizacije delovnih procesov je uporaba informacijskih sistemov za upravljanje nabave, potnih nalogov in odsotnosti od dela. S tem lahko podjetja zagotavljajo učinkovito in centralizirano evidentiranje teh procesov, hkrati pa zmanjšujejo možnost napak in izgub podatkov.

Na koncu je treba poudariti, da je digitalizacija poslovnih procesov pomembna tudi za pridobivanje in upravljanje podatkov o poslovanju podjetja. S pomočjo informacijskih sistemov lahko podjetja pridobijo pomembne informacije o svojem poslovanju in tako lažje sprejemajo odločitve za njegovo izboljšanje.

Poglavje lahko zaključimo, da je digitalizacija delovnih procesov ključna za uspešno in učinkovito poslovanje podjetja v današnjem hitro spreminjajočem se okolju. S pomočjo digitalnih orodij lahko podjetja izboljšajo svojo učinkovitost, zmanjšajo stroške, povečajo produktivnost in pridobijo konkurenčno prednost.

Digitalizacija delovnih procesov: Prednosti

Digitalizacija delovnih procesov je postala ena od ključnih tem v poslovnem svetu, saj podjetjem omogoča izboljšanje učinkovitosti, zmanjševanje stroškov in povečevanje produktivnosti dela. 

Prva prednost digitalizacije delovnih procesov: je zmanjševanje papirnih dokumentov. Elektronsko upravljanje dokumentov omogoča podjetjem hiter in enostaven dostop do vseh potrebnih podatkov brez tveganja za izgubo ali poškodbo dokumentov.

Druga prednost: je elektronsko podpisovanje pogodb in drugih dokumentov. Elektronsko podpisovanje omogoča hitro in varno potrjevanje dokumentov, hkrati pa zmanjšuje tveganje za izgubo dokumentov in nepotrebno po

Tretja prednost digitalizacije: je uporaba informacijskih sistemov za upravljanje nabav, potnih nalogov, odsotnosti od dela in drugih procesov. S tem lahko podjetja zagotavljajo učinkovito in centralizirano evidentiranje teh procesov, hkrati pa zmanjšujejo možnost napak in izgub podatkov.

Četrta prednost digitalizacije je lažje pridobivanje in upravljanje podatkov o poslovanju podjetja. S pomočjo informacijskih sistemov lahko podjetja pridobijo pomembne informacije o svojem poslovanju in tako lažje sprejemajo odločitve za njegovo izboljšanje.

Peta in ključna prednost digitalizacije delovnih procesov: pa je izboljšanje učinkovitosti in produktivnosti podjetja. S pomočjo digitalnih orodij lahko podjetja hitreje in učinkoviteje opravljajo svoje naloge, kar jim omogoča, da se osredotočijo na ključne dejavnosti in tako povečajo svojo produktivnost.

Poleg tega, digitalizacija delovnih procesov omogoča podjetjem tudi boljše nadzorovanje svojih procesov in zmanjševanje tveganja, saj so vse informacije o procesih shranjene v enotnem sistemu in so tako na voljo kadarkoli in kjerkoli. Poleg tega, lahko podjetja s pomočjo digitalizacije lažje sledijo trendom in spremembam na trgu, saj lahko hitreje pridobijo in analizirajo podatke o svojem poslovanju.

Digitalizacija tudi olajša komunikacijo med zaposlenimi, saj lahko zaposleni uporabljajo elektronske kanale za hitro in učinkovito komunikacijo med seboj. To povečuje učinkovitost in produktivnost podjetja.

Na koncu lahko zaključimo, da je digitalizacija delovnih procesov ključna za uspešno in učinkovito poslovanje podjetja.

Digitalizacija delovnih procesov: Koraki 

Digitalizacija delovnih procesov je postala nujnost v današnjem svetu poslovanja, saj prinaša izboljšanje učinkovitosti, zmanjšanje stroškov in izboljšanje komunikacije med oddelki. Čeprav se lahko zdi zahtevna, je pot do uspešne digitalizacije preprosta, če poznate korake, ki jih morate slediti.

Identificirajte potrebe vašega podjetja

Preden začnete z digitalizacijo, je pomembno, da jasno določite, katere procese želite digitalizirati in katere so najpomembnejše za vaše podjetje. Analizirajte svoje trenutne procese in določite, katere lahko izboljšate s pomočjo digitalizacije.

Izberite ustrezne tehnologije

Obstaja veliko tehnologij, ki so na voljo za digitalizacijo delovnih procesov, zato je pomembno, da izberete tiste, ki so najbolj primerni za vaše podjetje. Razmislite o vaših potrebah, zmogljivostih in finančnih virov, preden izberete tehnologijo.

Uvajanje novih tehnologij

Ko ste izbrali ustrezne tehnologije, je naslednji korak uvajanje novih procesov. To lahko storite postopoma ali v enem koraku, odvisno od velikosti in kompleksnosti vašega podjetja. Pri uvajanju novih tehnologij je pomembno, da zagotovite ustrezno usposabljanje za zaposlene, tako da jim omogočite, da se hitro prilagodijo novim procesom.

Nadzor in prilagodljivost

Digitalizacija delovnih procesov je dinamičen proces, zato je pomembno, da ves čas spremljate in prilagajate svoje procese, da zagotovite, da so učinkoviti in ustrezni vašim potrebam. Redno preverjajte svoje procese in tehnologije, da ugotovite, ali jih lahko še izboljšate.

Vključevanje zaposlenih

Uspešna digitalizacija delovnih procesov zahteva tesno sodelovanje med vodstvom in zaposlenimi. Zaposleni so ključni za uspeh, saj so ti tisti, ki bodo uporabljali nove tehnologije in procese. Zato je pomembno, da jih vključite v proces digitalizacije od začetka do konca, da jim zagotovite, da jih razumejo in da jim omogočite, da izrazijo svoje mnenje in ideje. Zaposlene lahko vključite v raziskave, testiranje in vprašanja, ki jih imajo glede novih tehnologij in procesov.

Vzdrževanje in nadgradnja

Vzdrževanje in nadgradnja sta pomembna za ohranjanje učinkovitosti digitaliziranih procesov. Redno vzdrževanje tehnologij in procesov vam omogoča, da odpravite morebitne težave in izboljšate učinkovitost. Nadgradnja tehnologij vam omogoča, da izboljšate svoje procese in da se prilagodite spremembam v poslovanju.

Digitalizacija delovnih procesov je dolgoročni projekt, vendar prinaša velike koristi, kot so izboljšanje učinkovitosti, zmanjšanje stroškov in izboljšanje komunikacije. S sledenjem tem korakom lahko uspešno digitalizirate svoje procese in pridobite prednost na konkurenčnem trgu. Pomembno je, da zagotovite, da so vaši procesi učinkoviti in da jih redno nadgradite in vzdržujete, tako da se lahko prilagodite spremembam in potrebam vašega podjetja.

Učinkovito vodenje potnih nalogov s pomočjo elektronskega sistema

Potni nalogi so ključni element vsakega podjetja, saj zagotavljajo pregled nad stroški in potrebami zaposlenih za delo na terenu. Vendar pa lahko vodenje potnih nalogov postane zelo zamudno in zahtevno, še posebej, če se vse izvaja ročno. Elektronski sistemi za upravljanje potnih nalogov so tako ključnega pomena za učinkovito in enostavno vodenje tega procesa.

Kaj mora potni nalog obrazec vsebovati?

 • Podatke o zaposlenemu: ime, priimek, položaj v podjetju in drugi kontaktni podatki
 • Namen potovanja: razlog za potovanje, cilj potovanja in opis dela
 • Datum in čas potovanja: začetek in konec potovanja
 • Informacije o prevozu: način prevoza
 • Informacije o mestu prenočišča, naslovu, itd. 
 • Porabljeni stroški: informacije o stroških prevoza, hrane in drugih stroškov povezanih s potovanjem
 • Podpis: podpis zaposlenega in nadrejenega
 • Dodatne informacije: opis namena, druge pomembne informacije, ki jih je potrebno navesti v zvezi z potovanjem

Te informacije so potrebne za točno določanje potrebnih sredstev, učinkovito planiranje in izvedbo potovanja, kot tudi za evidentiranje stroškov.

Z elektronskim sistemom za potne naloge boste lahko avtomatizirali večino delovnega procesa, od priprave do potrjevanja. To bo pomenilo, da bodo vaši zaposleni porabili manj časa za izpolnjevanje in evidentiranje potnih nalogov, hkrati pa bodo lahko v realnem času prejemali informacije o potnih stroških. Poleg tega bo informacija o potnih nalogih na voljo vsem, ki jo potrebujejo, kar bo izboljšalo komunikacijo in učinkovitost dela.

Elektronski sistemi za potne naloge so tudi varnejši kot ročni procesi. Elektronske verzije potnih nalogov so zaščitene z geslom in varnostnimi protokoli, tako da so informacije varne pred neželenimi očmi. Poleg tega lahko sistemi za elektronske potne naloge avtomatsko preverjajo informacije in opozarjajo na morebitne napake ali nedovoljene stroške, kar zagotavlja, da bodo vsi potni naloge ustrezni in da bodo stroški učinkovito evidentirani.

Elektronski podpis pogodb – varno in hitro potrjevanje

Elektronski podpis pogodb je moderna rešitev za potrjevanje pogodb, ki omogoča hitrejšo in varnejšo alternativo tradicionalnemu ročnemu podpisovanju. Elektronsko potrjevanje pogodb se je v zadnjih letih močno razširilo, saj je vedno več podjetij začelo iskati učinkovite načine za pospeševanje in izboljševanje svojih delovnih procesov.

Elektronski podpis pogodb je postala nujna funkcionalnost v današnjem poslovnem svetu, saj omogoča varno in hitro potrjevanje pogodb brez potrebe po fizičnem podpisovanju dokumentov. Elektronski podpis pogodb je zelo enostaven za uporabo, saj se lahko pogodbe podpišejo kar prek spleta. To poenostavlja postopek in omogoča hitro izvedbo pogodb, kar je še posebej koristno pri poslih, kjer so roki zelo omejeni.

Varnost elektronskega podpisa pogodb je zagotovljena z uporabo kriptografskih tehnologij, ki zagotavljajo integriteto podpisa. Elektronsko potrjevanje pogodb je tudi zelo hitro, saj je potrebno le nekaj klikov, da se pogodba potrdi. Poleg tega so lahko elektronske pogodbe enostavno shranjene in dostopne kadarkoli, kar olajša njihovo upravljanje in sledenje.

Elektronsko potrjevanje pogodb je tudi okolju prijaznejše, saj zmanjšuje potrebo po papirju in tiskanju. Poleg tega je lahko elektronsko potrjevanje pogodb zelo učinkovito za velika podjetja, saj lahko omogoči potrjevanje večjega števila pogodb v krajšem časovnem obdobju.

Poleg varnosti in enostavnosti uporabe, elektronski podpis pogodb tudi zmanjšuje stroške in izboljšuje učinkovitost dela. Fizično pošiljanje in podpisovanje pogodb je lahko drago in zahteva veliko časa, medtem ko elektronski podpis pogodb omogoča hitro in cenovno ugodno potrjevanje pogodb.

V končni fazi lahko rečemo, da je elektronski podpis pogodb varna in hitra alternativa tradicionalnemu ročnemu podpisovanju. Z uporabo te rešitve lahko podjetja zagotovijo učinkovito in varno potrjevanje pogodb, kar prispeva k izboljšanju njihovih delovnih procesov.

Izpopolnitev delovnega procesa z uporabo elektronske naročilnice

Elektronska naročilnica je ena od ključnih rešitev za digitalizacijo delovnega procesa. Z uporabo elektronske naročilnice lahko podjetja znatno izboljšajo učinkovitost svojih poslovnih procesov in s tem povečajo produktivnost. Elektronska naročilnica omogoča hitro, natančno in pregledno vodenje procesa nabave, kar vključuje od prejema naročila do zaključka transakcije. To se odraža v krajšem času potrebnem za obdelavo in potrjevanje naročil, kar je koristno tako za prodajalca kot tudi kupca.

Elektronska naročilnica omogoča tudi natančno in pregledno sledenje vseh naročil. Vsi podatki o naročilih so shranjeni v enem mestu in so dostopni v realnem času, kar omogoča hitro in učinkovito obdelavo naročil. Tudi proces vračanja izdelkov in storniranja naročil postane preprost in učinkovit.

Druga velika prednost elektronske naročilnice je zmanjšanje tveganja napak pri nabavnih procesih. Elektronska naročilnica omogoča preverjanje podatkov in njihovo avtomatsko preverjanje s strani sistema, kar zmanjšuje možnost napak pri vnosu podatkov. Tudi izmenjavo informacij med prodajalcem in kupcem postane preprosta in natančna, saj se vsi podatki shranjujejo v enem mestu in so dostopni v realnem času.

Elektronska naročilnica ima tudi številne druge prednosti, kot so izboljšano upravljanje zaloge, učinkovitejše planiranje nabav, pregleden dostop do poročil o nabavi in mnogo več. Vse to prispeva k izboljšanju delovnega procesa in učinkovitejšemu vodenju podjetja.

V zaključku lahko rečemo, da elektronska naročilnica predstavlja koristen in učinkovit korak v smeri digitalizacije delovnih procesov. Z uporabo elektronske naročilnice lahko podjetja izboljšajo učinkovitost svojih poslovnih procesov, zmanjšajo tvegan

Efektivno evidentiranje nabave s pomočjo digitalnih orodij

Efektivno evidentiranje nabave je ključno za učinkovito upravljanje podjetja, saj omogoča natančno in pregledno sledenje vseh zadev, povezanih z nabavo. Digitalna tehnologija je omogočila prehod na elektronsko evidentiranje nabave, ki ima številne prednosti pred tradicionalnimi, ročnimi postopki.

Enostavnost uporabe je eden izmed glavnih adutov digitalnega evidentiranja nabave. Ni potrebe po prenosu informacij iz enega dokumenta v drugega in tudi ni potrebe po ročnem iskanju potrebnih informacij. Vse informacije so na voljo na enem mestu in so enostavno dostopne.

Druga pomembna prednost je natančnost. S pomočjo elektronskih orodij je mogoče preprečiti napake, povezane z ročnim vnosom podatkov, kot tudi omogočiti avtomatsko preverjanje podatkov.

Poleg tega digitalne rešitve omogočajo tudi hitrejši pregled nad nabavo. V realnem času lahko spremljate napredek nabave in hitro odkrijete morebitne težave. To vam omogoča, da hitreje ukrepate in se izognete zamudam in dodatnim stroškom.

Ključne prednosti digitalnega evidentiranja nabave vključujejo tudi izboljšanje učinkovitosti, boljšo komunikacijo med oddelki, manj administrativnega dela in možnost enostavnega vodenja evidenc.

Pristop k digitalnemu evidentiranju nabave prinaša tudi večjo transparentnost in varnost podatkov. Elektronske naročilnice in računi so lahko zaščiteni z gesli in avtorizacijskimi postopki, zato je manj verjetno, da bodo podatki zlorabljeni ali izgubljeni.

Poleg tega digitalne rešitve omogočajo tudi enostavno arhiviranje in dostop do informacij v prihodnosti. To je še posebej pomembno, ko pride do kontrole in revizije, saj lahko informacije enostavno in hitro preverite.

V današnjem hitrem svetu je potrebno biti hiter in učinkovit, da lahko konkurirate na trgu. Digitalne rešitve za evidentiranje nabave vam omogočajo, da to dosežete. Avtomatizacija postopkov in izboljšanje učinkovitosti vodijo do zmanjšanja stroškov in povečanja zaslužka.

Vsekakor je digitalizacija evidentiranja nabave nujna za uspešno in učinkovito upravljanje podjetja. Odločitev za uporabo digitalnih rešitev za evidentiranje nabave je torej korak k boljšemu poslovanju in izboljšanju konkurenčnosti podjetja.

Potrjevanje elektronskih računov brez dodatnega dela

Elektronski računi so ena od najbolj priročnih in učinkovitih inovacij, ki jih je omogočila digitalizacija. Pred njihovo uvedbo so bili računi prejemani, pregledani in potrjevani v obliki papirnatih dokumentov, kar je zahtevalo veliko časa in truda. Vendar z elektronskimi računi lahko vse to opravite hitro in učinkovito, brez dodatnega dela.

Elektronski računi vsebujejo enake informacije kot papirnati računi, vključno s podatki o prodaji, davčnimi obveznostmi in drugimi pomembnimi informacijami. Edina razlika je, da so ti računi dostopni v elektronski obliki in so lahko pregledani in potrjevanje kadarkoli in kjerkoli, s pomočjo računalnika ali mobilne naprave.

Enostavnost in hitrost potrjevanja elektronskih računov sta ključna prednost. Potrjevanje računa lahko opravite takoj po prejemu, brez potrebe po fizičnem pregledu papirnatega dokumenta. To vam omogoča hitro ukrepanje v primeru nejasnosti ali napak, kar je še posebej pomembno v primeru, da morate zahtevati popravek ali korekcijo.

Druga pomembna prednost elektronskih računov je varnost. Ti računi so zaščiteni z geslom in kriptografijo, zaradi česar so zaščiteni pred zlorabami ali zlorabami. Poleg tega so elektronski računi lažje arhivirati in nadzorovati, kar omogoča boljše vodenje in nadzor nad finančnimi transakcijami.

V končni fazi lahko rečemo, da je potrjevanje elektronskih računov enostavnejše, hitrejše in varnejše, kot pa potrjevanje papirnih računov. Digitalizacija omogoča učinkovitejše in hitrejše poslovanje, kar lahko prispeva k uspešnejšemu poslovanju podjetja. Zato je čas, da podjetja preidejo na elektronske račune in izkoristijo vse prednosti, ki jih ta inovacija prinaša.

Enostavno upravljanje odsotnosti od dela z digitalno rešitvijo

Upravljanje odsotnosti zaposlenih od dela je pomemben del vsakega podjetja, saj zagotavlja, da so delovni procesi tekoči in da se zaposlenim omogoča, da se ustrezno počivajo in regenerirajo. Tradicionalno se je upravljanje odsotnosti od dela opravljalo s papirnimi obrazci in ročnim vpisovanjem v sistem, kar je bilo zamudno in občutljivo na napake.

Vendar, s prihodom digitalnih rešitev za upravljanje odsotnosti od dela, lahko podjetja izkoristijo prednosti digitalizacije, kot so hitrost, učinkovitost in varnost. Elektronska rešitev za upravljanje odsotnosti od dela omogoča enostavno in hitro vpisovanje odsotnosti, tako za zaposlene kot za vodstvo podjetja.

Uporaba digitalne rešitve tudi zagotavlja natančno in takojšnjo evidenco o odsotnostih zaposlenih, kar pomaga podjetjem, da bolje planirajo in se prilagajajo potrebam poslovanja. Poleg tega se s pomočjo digitalne rešitve lahko avtomatsko preračunavajo plače in odsotnosti, kar zmanjšuje možnost napak in zmanjšuje čas, ki ga porabijo za ročno evidentiranje.

Poleg tega lahko digitalna rešitev za upravljanje odsotnosti omogoča tudi avtomatsko izračunavanje plačil in nadomestil. To vam bo omogočilo, da se izognete napakam pri ročnem izračunavanju in tako zmanjšate verjetnost napak.

Varnost podatkov o odsotnosti zaposlenih je zelo pomembna, zato je uporaba digitalne rešitve za upravljanje odsotnosti od dela varna in zaupna. Digitalne rešitve ponujajo številne funkcije za varovanje podatkov, kot so šifriranje, dvostopenjsko overjanje in druge varnostne funkcije.

V končni fazi, digitalna rešitev za upravljanje odsotnosti od dela pomaga podjetjem, da se hitro in učinkovito prilagodijo potrebam poslovanja, hkrati pa zagotavlja natančno in varno evidenco o odsotnostih zaposlenih. S pomočjo te rešitve podjetja izboljšujejo svojo učinkovitost in zmanjšujejo stroške, ki so povezani z ročnim upravljanjem odsotnosti od dela.

Digitalno arhiviranje dokumentov 

Digitalno arhiviranje dokumentov je sodoben in učinkovit način shranjevanja in upravljanja dokumentov v podjetju. Digitalizacija dokumentov omogoča enostavno iskanje, dostop do informacij in varno hranjenje. V nasprotju z tradicionalnim arhiviranjem, digitalno arhiviranje ne zahteva veliko prostora, ne povzroča izgube podatkov in ni odvisno od fizičnega stanja dokumentov.

Prednosti digitalnega arhiviranja dokumentov so očitne. Po eni strani je digitalno arhiviranje hitrejše in enostavnejše, saj lahko dokumente enostavno iskate in po potrebi hitro dostopate. Po drugi strani pa digitalno arhiviranje zagotavlja varnost in zaščito podatkov, saj so dokumenti shranjeni na zaščitenih strežnikih ali v oblaku.

Kako začeti z digitalnim arhiviranjem dokumentov? Najprej je pomembno, da določite potrebe vašega podjetja in identificirate, katere dokumente želite arhivirati. Nato izberite ustrezno programsko opremo za digitalno arhiviranje dokumentov. Pri izbiri programa bodite pozorni na funkcionalnosti, zmogljivosti, ceno in preprostost uporabe.

Nato je čas za prenos dokumentov iz tradicionalnega arhiviranja v digitalno. Ta proces se imenuje digitalizacija, pri čemer dokumente preberete in jih shranite v elektronski obliki. Pri digitalizaciji dokumentov lahko uporabite skener ali fotografirate dokumente s pametnim telefonom.

Ko so dokumenti preneseni v digitalno obliko, jih lahko enostavno organizirate in shranite v digitalnem arhivu. Digitalno arhiviranje dokumentov omogoča tudi enostavno deljenje informacij med zaposlenimi, saj lahko dokumente enostavno dostopate in pošiljate preko interneta.

V končni fazi je pomembno, da redno preverjate in vzdržujete svoj digitalni arhiv. To pomeni, da preverjate, ali so dokumenti shranjeni pravilno in da redno posodabljate programsko opremo za digitalno arhiviranje.

Kako ODOS informacijski sistem prispeva k učinkovitemu upravljanju podjetja

ODOS informacijski sistem je eden izmed najbolj preverjenih in funkcionalno bogatih poslovnih rešitev v Sloveniji. Je sodoben in varen spletni sistem, ki je skladen z zakoni in enostaven za uporabo. Pomočjo tega sistema podjetja pridobijo večjo obvladljivost dokumentov in procesov, optimizacijo in nadzor nad poslovanjem, javne ustanove pa možnost naprednega, preglednega in zakonitega poslovanja.

Modularna zasnova sistema omogoča enostavno in postopno uvedbo digitalizacije v poslovanje organizacije in s tem možnost rasti in nadgradnje digitalnega poslovanja skladno z potrebami organizacije. Ekipa ustanoviteljice sistema, Pia, d.o.o., nudi visoko odzivno in strokovno službo podpore uporabnikom.

Sistem ODOS skrbi za stalno skladnost z zakonskimi določili, kar zagotavlja zakonite delovanje posameznih modulov. Informacijski sistem je tudi certificiran za postopek upravljanja gradiva v digitalni obliki, elektronsko pošto in elektronsko podpisovanje. Izberite ODOS informacijski sistem za učinkovito, zakonite in enostavne poslovne procese.

Moduli znotraj informacijskega sistema ODOS: 

Zaključek

Digitalizacija delovnih procesov je ključnega pomena za uspešno poslovanje, saj omogoča izboljšanje učinkovitosti, zmanjševanje stroškov, povečevanje produktivnosti in pridobivanje konkurenčne prednosti. To je postala nujnost v današnjem poslovnem svetu, saj prinaša tudi boljši nadzor procesov, lažje sledenje trendom in izboljšanje komunikacije. ODOS informacijski sistem je ena izmed funkcionalno bogatih poslovnih rešitev v Sloveniji, ki pomaga podjetjem in javnim ustanovam za optimizacijo in nadzor nad poslovanjem.

Več informacij o digitalizaciji si preberite tukaj: 

SEO optimizacija je pomembna za prva mesta na Googlu

Dandanes je pomembno kako se predstavimo preko spleta in kakšna bo naša spletna stran. Prav tako je pa pomembno tudi, da se naša spletna stran pojavlja visoko na spletnih iskalnikih. To lahko dosežemo čisto brezplačno, s postopkom imenovanim SEO optimizacija. Lahko se tega lotite čisto sami, ampak bo vseeno potrebnega nekaj znanja, da boste optimizirali svojo stran kvalitetno. Na vse zadnje pa še vedno lahko to delo prepustite strokovnjakom, ki vedo kaj delajo in imajo dolgoletne izkušnje.

Kvalitetna SEO optimizacija je pomemben dejavnik, pri privabljanju obiskovalcev na vašo spletno mesto. Če SEO ne boste izvajali kvalitetno in kot morate, bo ves trud zaman, saj obiskovalcev ne bo. Mogoče se sprašujete zakaj bi vam sploh koristilo, da ste na prvih mestih na Googlu. Preprost odgovor je, ker ljudje kliknejo na prve rezultate, ki se jim pod določeno ključno besedo pojavijo. Če boste vi prvi, bodo kliknili in prišli na vašo spletno stran. Kot sem pa rekla, vseeno optimizacija ni tako lahka in je potrebnega nekaj znanja iz tega. Vse se začne pri ključni besedi. Le to določite premišljeno. To je beseda pod katero vas bo potem Google prikazoval.

Potem je pomembno, da optimizirate tudi slike, ki jih boste v članek dodali. Prav tako je potrebna tudi tako imenovana offsite SEO optimizacija. To pomeni, da na vašo spletno stran vstavite linke iz zunanjih strani. Tako recimo lahko vstavite link do socialnih omrežij ali pa recimo do kakšnih forumov. Prav tako je pa pomembna onsite optimizacija. To pa pomeni, da vstavite tudi linke, ki bodo vodili iz vaše spletne strani, na drugi članek ali izdelek na vaši spletni strani. Prav tako pa še pod optimizacijo spada dobra in kvalitetna vsebina. Tukaj je pomembno, da napišemo vsaj 300 besed. To je samo nekaj osnov, ki se tičejo optimizacije. Boste pa se z izkušnjami še več naučili in osvojili novo znanje.

Pnevmatike električnih koles – kako jih ohraniti v najboljši formi

Pnevmatike električnih koles so zagotovo bistven element za dobro vzdrževanje električnih koles skozi vse leto. Električna kolesa so vse bolj priljubljeno prevozno sredstvo različnih starostnih skupin. Vendar pa se nekateri med vami morda sprašujete, kako lahko ohranite svoje električno kolo v najboljši možni formi skozi vse leto. Vse pa se začne pri vaših pnevmatikah električnih koles.

Ohranjanje pnevmatik električnega kolesa v vrhunskem stanju ne bo le preprečilo, da bi obtičali nekje ob robu cestišča, ampak vam lahko pomaga tudi preprečiti nesrečo. Prav tako boste z vzdrževanjem pnevmatik preprečili, da bi v prihodnosti plačevali draga popravila. V nadaljevanju smo vam pripravili 6 nasvetov kako ohraniti pnevmatike električnih koles v formi.

 1. Redno preverjajte tlaka v pnevmatikah električnih koles

Zagotovitev ustreznega tlaka v pnevmatiki električnega kolesa je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite, da bo vaša pnevmatika v najboljšem možnem stanju. Namreč, ko tlak v pnevmatikah električnega kolesa ni previsok ali prenizek, vam ta nudi najboljšo kolesarsko izkušnjo, saj je vožnja enostavna, varna in udobna. Pravilen tlak v pnevmatikah pa pomaga tudi preprečiti predrtje pnevmatike. Praksa kaže, da veliko voznikov električnih koles več tednov ne napolni pnevmatik električnih koles. To neredno polnjenje pnevmatik lahko sčasoma povzroči resno škodo. Če pogosto kolesarite, vam torej priporočamo, da preverite tlak pred vsako vožnjo in ga redno preverjate vsaj enkrat tedensko. V nasprotnem primeru lahko nizek tlak v pnevmatikah električnih koles povzroči znatno zmanjšanje zmogljivosti in predstavlja večje tveganje za vašo varnost. Vožnja s premalo napolnjenimi pnevmatikami lahko privede do poškodb platišča, zaradi česar boste morali kupiti novo kolo veliko prej, kot bi sicer bilo potrebno.

Medtem ko se natančen tlak v pnevmatikah razlikuje glede na vrsto pnevmatik, pa za večino cestnih pnevmatik koles NewBike velja napolnjenost med 6 in 9 bari, medtem ko pnevmatike za gorska kolesa zahtevajo napolnjenost med 1,7 in 2,4 bari, hibridne pnevmatike pa med 2,7 in 4,8 bari. Najboljše navodilo za pravilen tlak pnevmatike pa se nahaja na bočni strani pnevmatike, kjer proizvajalec priporoča najvišji in najnižji tlak za vašo pnevmatiko. Eden od načinov za enostavno preverjanje, ali je vaša pnevmatika pravilno napolnjena, je tudi, da stisnete stranice kolesa. Pri tem mora biti vaša pnevmatika čvrsta na dotik. Ta metoda ni natančna, zato vam svetujemo, da raje kupite zračno črpalko z merilnikom – manometrom, ki vam kaže natančno količino zraka v pnevmatikah.

 1. Redno pregledujte pnevmatike električnih koles

Pnevmatika sčasoma vedno spusti, tudi brez predrtja ali poškodbe. Zrak uhaja iz vsake pnevmatike, ob nižjih temperaturah pa pnevmatika še bolj spusti. Da bo pnevmatika vedno v odličnem stanju jo je potrebno redno pregledovati, sploh pred vsako vožnjo. Ustvarite navado in se držite rednih pregledov pnevmatike, saj drugače bo vaš tlak v pnevmatikah večino časa vaše vožnje verjetno napačen. Če niste prepričani ali je vaša pnevmatika še vedno dovolj kakovostna za daljše ture se lahko oglasite tudi v eni izmed specializiranih kolesarskih trgovin, kjer vam bodo na servisu pregledali vaše pnevmatike električnih koles.

 1. Prilagodite bare svojemu načinu vožnje

Na žalost prilagoditev tlaka v pnevmatikah električnih koles ni nekaj, kar bi lahko storili enkrat in na to potem za vedno pozabili. Pravzaprav za pnevmatike električnih koles ni ene vrednosti bara, ki bi enako ustrezala vsem. Vrednost bara je odvisna od vašega načina vožnje, teže in terena. Visok tlak v pnevmatikah pomeni nizek kotalni upor, kar pomeni, da se trde pnevmatike manj upogibajo na gladki cesti in povzročijo veliko manjšo kontaktno ploskev. Vendar ni nobene poti, ki bi bila popolnoma gladka, kar pomeni, da boste morali malo eksperimentirati, da boste našli pravo vrednost barov, ne samo za svoje kolo, ampak tudi za svoj stil vožnje. Preveč napolnjena pnevmatika ima lahko več vplivov na kolesarja, kot je izguba ritma, spremenjen oprijem in manj udobna vožnja.

Poleg tega, če ste gorski kolesar in se raje vozite po brezpotjih, je prav tako pomembno vedeti, da boste imeli verjetno boljši oprijem, če bo pnevmatika napolnjena za en 1 bar manj kot pri vožnji na asfaltni cesti.

Torej pomembno je, da se tlak v pnevmatikah ujema z vrsto vožnje, ki jo nameravate ta dan izvajati in tudi vrsto kolesa. Če imate cestno kolo, so cestna električna kolesa zasnovana tako, da so lažja in bolj aerodinamična za lažji oprijem na ravnih površinah, kar pomeni, da oblika pnevmatike ni primerna za uporabo na razgibanem terenu. Prepogosta vožnja po grobih površinah z mestnimi kolesi lahko privede do poškodb in udrtin koles in platišč, sploh če so ta manj napolnjena. Še en koristen nasvet za izboljšanje življenjske dobe pnevmatik električnih koles je, da jih pogosto pregledujte in ob tem preverite tudi, da kolesa tečejo gladko in se ne zatikajo.

Preberite še: Zakaj raste obisk blogov specializirane kolesarske trgovine NewBike

 1. Ne napolnite preveč svojih pnevmatik električnih koles

Čeprav bi morda mislili, da bodo zaradi višjega tlaka vaše kolesarske avanture bolj udobne, temu ni vedno tako. Ko gre za tlak v pnevmatikah električnih koles, več tlaka ne pomeni nujno tudi boljše. Splošno pravilo pri polnjenju pnevmatik je skoraj vedno enako, da nikoli ne napolnite preveč. Najvišji tlak v pnevmatikah, prikazan na bočni strani pnevmatik za e-kolesa, je običajno previsok za povprečnega kolesarja in ne upošteva številnih spremenljivk, ki vplivajo na vaš tlak v pnevmatikah, kot sta velikost voznika in način vožnje. V mislih imejte, da te smernice proizvajalca pnevmatik veljajo za voznika, ki tehta 75 kilogramov. Če ste pred kratkim prešli na večje pnevmatike električnega kolesa ali debele pnevmatike ali pa se nameravate podati na vožnjo po grobi makadamski cesti, boste morali znižati tlak v pnevmatikah.

 1. S testiranjem do pravega tlaka v pnevmatikah električnih koles

Kot smo omenili, je tlak v pnevmatikah precej pomemben dejavnik pri vzdrževanju vsake pnevmatike električnih koles. Prav tako je izbira tlaka v pnevmatikah odvisna od večih dejavnikov kot so; vrsta pnevmatike, način vožnje, teže kolesarja in prtljage ter vremena.  Ugotovitev pravega tlaka v pnevmatikah za vaš način vožnje pa se lahko lotite tudi sami, če imate kanček potrpljenja. Kako torej najti pravi tlak za vašo vožnjo? Rahlo izpraznite sprednjo in zadnjo pnevmatiko. Nato se odpravite na vožnjo in si zabeležite, kako se počutite, pa tudi, kako se obnaša električno kolo. Če niste ujeli prave ravni tlaka, postopoma dodajajte zrak. Ko boste ugotovili, kateri tlak v pnevmatikah vam najbolj ustreza, si številko zapišite in tako bo vaša vožnja tudi v prihodnje bolj udobna in zabavna. Ob tem vedno imejte v mislih tudi to, da se popolni tlak v pnevmatikah lahko spreminja glede na okoliščine, teren, vreme, pa tudi, ko se odločite za spremembo velikosti ali znamke pnevmatik.

 1. Redno čistite pnevmatike električnih koles

Redno čiščenje vsake pnevmatike vam bo pomagalo, da jih boste dlje časa ohranili v vrhunskem stanju. Torej jim boste s čiščenjem podaljšali življenjsko dobo. Vse, kar potrebujete, je krpa in vedro tople vode. Z vlažno krpo odstranite vse delce umazanije, ki so se prilepili na kolo. Nato nadaljujte in očistite rob kolesa, saj boste tako zlahka našli morebitna zarjavela mesta, ki jih bo morda potrebno namazati. Če je blato močno zataknjeno na naperah, lahko uporabite tudi žično krtačo, s katero boste lažje odstranili umazanijo. Pri čiščenju vsake pnevmatike električnega kolesa pazite, da ne uporabljate pripomočkov, kot so cevi, saj lahko povzročijo prevelik pritisk, kar lahko poškoduje kolesne ležaje. Da ne omenjamo škode, ki jo lahko povzročite električnim komponentam električnega kolesa, če perete s cevjo pod pritiskom.

Pnevmatike električnih koles - kako jih ohraniti v najboljši formi

Dodatni nasveti za ohranitev pnevmatike električnih koles

Ko se odpravite na vožnjo z električnim ženskim kolesom bodite pozorni tudi na druge elemente, ki lahko prispevajo k poškodbam pnevmatike. Na primer, trni, razbito steklo, odpadni gradbeni materiali, ostri kamni in drugo so stvari, ki lahko poškodujejo pnevmatiko. Pri vzdrževanju pnevmatike pomembno vlogo odigrajo tudi stabilne zavore. Če je le mogoče poskušajte preprečiti drsenje na pnevmatikah, ko se recimo nepričakovano ustavite. Z nenehnim hitrim ustavljanjem boste pnevmatike električnih koles obrabili veliko hitreje, kot bi sicer.

Dodatni elementi, ki jih lahko namontirate na vaša garažna vrata

Tip garažnih vrat, velikost in barvo že imate izbrano. Sedaj pa je čas, da se posvetite še dodatnim elementom, ki jih lahko uporabite na garažnih vratih.

Za kateri dodatni element se boste odločili je v prvi vrsti odvisno tudi od izbranega tipa garažnih vrat tega. Če ste se odločili za eno- ali dvokrilna, potem ni potrebe še po umestitvi osebnega prehoda. Na splošno, če tipa garažnih vrat ne upoštevamo, so na voljo naslednji dodatki:

 • Loputa za prehod hišnih ljubljenčkov
  Z loputo za prehod živali garažna vrata postanejo prijazna tudi psom in mačkam. S tem jim zagotovimo dovolj giba-nja ne glede na naš razpoložljiv čas. Vgrajena loputa za živali bo hišnim ljubljenčkom omogočala neoviran prehod v obe smeri. Loputa je tudi protivlomno varna, pav tako preprečuje večje izgube toplote. Možno jo je vgraditi tudi naknadno.
 • Zračniki, ki so lahko ALU ali PVC.
 • Svetlobni elementi
  Svetloba v garaži je zelo pomembna. Če primanjkuje oken, potem lahko razne svetlobne elemente vgradimo kar v garažna vrata in si s tem zagotovimo dodatno svetlobo. Poleg naravne svetlobe bodo garaža vrata tudi bolje izgle-dala. Pri svetlobnih elementih so na voljo PVC okno s termopan steklom, fiksen element z motnim ali prosojnim steklom, ALU svetlobni panel, INOX svetlobni element.

Svetlobni elementi za rolo garazna vrata

 • Osebni prehod
  Osebni prehod je odlična izbira v primeru, če garaže ne uporabljate samo za parkiranje avtomobila, ampak tudi za ostale stvari. V primeru, da imate osebni prehod, ne boste rabili vsakič odpirati celotnih vrat. S tem prihranite na času, obenem pa povišate udobje.
 • Kodno brezžično stikalo
  Deluje tako, da garažna vrata odprete na način, da vtipkate geslo.
 • Stikalo na ključ
 • Čitalec prstnih odtisov
 • Sistem zunanje ključavnice za odpiranje vrat iz zunanje strani s ključem
  Če garažna vrata predstavljajo edini vhod v garažo, lahko v primeru izpada električne energije, z zunanjo ključavni-co odblokirate motor, vrata pa dvignete ročno.
 • Fotocelice
  Njihova naloga je, da poskrbijo, da se vrata ob prekinitvi IR žarka pričnejo dvigati in tako preprečijo nalet na oviro.
 • Solarni paneli
 • Elektronsko varovalo
  Elektronsko varovalo je smiselno pri osebnem prehodu, saj onemogoča zaprtje celotnih garažnih vrat in se tem poškodbe, če so vrata osebnega prehoda odprta.
 • WiFi modul
 • Hand push sistem
  Vrata so varovana proti priprtju prstov.
 • Dodatni daljinec
  Priporočamo naročilo dodatnega daljinca za garažna vrata, saj ga lahko založite. V primeru, da vas je v družini več voznikov pa je dobro, da ima vsak svojega.

Daljinec za rolo garazna vrata.

 • Samozapiralo
 • Talna tačka

Dodatni elementi na garažnih vratih za katere se boste odločili, bodo povečali njihovo funkcionalnost in vaše udobje. Na voljo je res široka izbira, na vas pa je, da se odločite kaj je tisto, kar potrebujete.

Dodatni elementi seveda vplivajo tudi na ceno, zato se morate predhodno odločiti, koliko ste za garažna vrata sploh pripravljeni odšteti.

Možnosti lahko preverite na konfiguratorju garažnih vrat, ki bo poenostavil vašo izbiro.

Digitalizacija poslovnih procesov in njeni koraki

Digitalizacija poslovnih procesov se pogosto omenja kot eden najučinkovitejših načinov, kako lahko podjetja izkoristijo nastajajoče tehnologije za posodobitev obstoječih procesov in okrepitev svoje konkurenčnosti. In tako je tudi res. Imajo velik vpliv na rast in poslovanje podjetij. 

 

Digitalizacija poslovnih procesov primer na sliki. Prikazana je polovica računalnika, roka osebe, ki drži pisalo in kaže na podatke na računalniku  

 

 

Kaj je digitalizacija? 

Digitizacija, digitalizacija in digitalna transformacija so izrazi, ki se pogosto uporabljajo izmenično. Skupaj zagotavljajo kontekst in jasnost za podjetja, ki se želijo razviti v resnično digitalne organizacije ali še izboljšati svoj status. A čeprav so ti pojmi povezani, niso sinonimi, zato je razumevanje razlike ključno za razvoj in izvajanje učinkovite in trajne strategije digitalne preobrazbe.

 

 

 • Digitizacija

 

Je pretvorba analognih informacij – na primer zvokov, slik in besedila – v digitalno obliko, ki jo je mogoče obdelati z računalniki ter do nje dostopati in z njo manipulirati.

 

 

 • Digitalizacija

 

Uporablja digitalizacijo kot del širšega sklopa ciljev, osredotočenih na doseganje digitalne pismenosti, zmogljivosti in rasti. Digitalizacija vpliva na procese:

 • poskuša zagotoviti ali povečati konkurenčno prednost z uporabo digitalnih tehnologij
 • presega zgolj pretvorbo analognih virov podatkov in vključuje digitalizacijo poslovnih procesov
 • osredotoča se na ustvarjanje dodatne vrednosti in več prihodkov s posodobitvijo poslovnih modelov

 

 

 • Digitalna transformacija

 

Vpliva na organizacije kot celoto. Gre za celovit pristop, ki združuje več pobud z uporabo digitalizacije, digitalizacije in nastajajočih tehnologij, da bi organizaciji pomagal preiti iz preddigitalnega (ali zgodnjega digitalnega) stanja v zrel digitalni poslovni model. Digitalna preobrazba sledi časovnemu načrtu, ki je deloma določen s spoznanji, pridobljenimi z avtomatizacijo in optimizacijo procesov.

 

Pobude bodo verjetno vključevale spremembo in optimizacijo poslovnih procesov za izboljšanje operativne učinkovitosti ter ustvarjanje večjih prihrankov in vrednosti. 

 

Dejansko je ena od glavnih usmeritev številnih pobud za digitalno preobrazbo ponovna osredotočenost na finance, računovodstvo in nabavo kot vire vrednosti s pomočjo strateških vpogledov, odločanja na podlagi podatkov in kritičnih izboljšav ne le obstoječih procesov, temveč tudi izdelkov, izkušenj strank in dobavne verige podjetja.

 

Razumevanje razlik med temi pogostimi izrazi ne le olajša orientacijo v razpravah o njih, temveč tudi pravilno prepoznavanje in izkoriščanje digitalizacije kot ključnega prvega koraka v veliko bolj ambicioznem procesu digitalne preobrazbe.

 

Zakaj je digitalizacija poslovnih procesov pomembna?

Glede na dokazane koristi, ki jih prinaša že osnovna digitalizacija – odprava papirja, zmanjšanje količine odpadkov, nižji stroški, bolj strateško usmerjeno osebje itd. – ni težko razumeti, zakaj si podjetja vseh velikosti in vrst dejavno prizadevajo zanjo. 

 

Vendar pa digitalizacija podatkov in poslovnih procesov pomeni več kot le avtomatizacijo obstoječih delovnih procesov. Sama opredelitev digitalizacije poslovnih procesov se širi, saj se organizacije zavedajo, da odprava ročnih procesov in analognega shranjevanja podatkov prinaša koristi, ki so privlačne tako za notranje kot zunanje deležnike.

 

Poleg spremembe načina dela je digitalizacija postala bistvena ne le za racionalizacijo notranjih procesov, temveč tudi za doseganje večjega zadovoljstva strank z zagotavljanjem dobreuporabniške izkušnje. Stranke namreč pričakujejo izjemno uporabniško izkušnjo in neizpolnjevanje teh pričakovanj neposredno ali posredno, je lahko usodno za podjetja.

 

Prednosti avtomatizacije/digitalizacije delovnih procesov:

 • skrajša čas dela
 • odpravi človeške napake
 • zagotovi izboljšano integracijo več vmesnikov in virov podatkov v realnem času
 • omogoča hitrejše odločanje
 • omogoča brezhibno sledenje uspešnosti
 • inoviranje novih izdelkov, storitev in poslovnih modelov.

 

Avtomatizacija in digitalizacija delovnih procesov izboljšujeta sodelovanje in komunikacijo med ekipami, člani ekip in poslovnimi enotami. 

 

Enake koristi prinaša tudi pri sodelovanju s prodajalci in komuniciranju s strankami, zlasti pri zbiranju in analizi vpogledov v stranke na podlagi uporabniških izkušenj.

 

Navsezadnje je digitalizacija podatkov in nato digitalizacija procesov s podporo teh podatkov prvi korak k temu, da postanete podjetje, ki je popolnoma digitalno. So ključnega pomena za zagotavljanje izboljšanih izkušenj za vaše prodajalce in stranke ter med vašimi notranjimi ekipami in poslovnimi enotami.

 

Koraki digitalizacije poslovnih procesov

Prestavitev analognih procesov iz hladnega okolja v topel objem digitalne hitrosti, natančnosti in učinkovitosti zahteva skrbnost in načrtovanje. Svojo pot digitalizacije poslovnih procesov lahko pričnete s temi preprostimi koraki: 

 

 

 • Razumevanje različnih vrst poslovnih procesov

 

Vse poslovne procese lahko strnemo v skupnost medsebojno povezanih nalog, ki so potrebne za dosego določenega cilja. V poslovnem kontekstu so tri najpogostejše vrste procesov:

 • Operativni postopki
 • Postopki vodenja
 • Postopki podpore

 

Določitev vrste obstoječega procesa, ki ga digitalizirate (ali novih procesov, ki jih razvijate), vam bo olajšala integracijo z izbranim naborom programskih orodij.

 

 

 • Izberite ustrezno digitalno platformo

 

Ne glede na to, ali želite skrajšati čas obdelave v sistemu za izdajanje računov ali razvijate portal za prodajalce, ki vam bo pomagal izboljšati učinkovitost, potrebujete dostop do posebnih orodij. 

 

Izbira celovite, namenske rešitve v oblaku, kot je program ODOS je: 

 • Zagotavlja izenačen, vlogam prilagojen dostop do podatkov v realnem času z namiznih računalnikov in mobilnih naprav 
 • Poenostavlja avtomatizacijo procesov ter odpravlja človeške napake in potrebo po človeškem posredovanju pri  zamudnih in obsežnih opravilih
 • Omogoča dostop do zmogljivih orodij za analizo, s katerimi pridobivate uporabne vpoglede, ki izboljšujejo sprejemanje odločitev, strateško načrtovanje in poslovno agilnost
 • Omogoča modularni pristop, s katerim digitalizacijo procesov razširite tako, da ustreza organizacijskim virom in splošnim ciljem digitalne preobrazbe
 • Odpravlja papir, zmanjšuje količino odpadkov ter zmanjšuje IT in okoljski odtis vaše organizacije

 

 

 • Določite in dokumentirajte svoje cilje

 

Ko se odločate za digitalizacijo poslovnih procesov, pred začetkom določite idealen rezultat oz. vaš končni cilj. Nato določite korake, ki so potrebni za dosego tega cilja, ter priložnosti za digitalizacijo in optimizacijo procesov pri tem. Pogosto je pametno najprej upoštevati uporabnika.

 

Katere delovne procese lahko digitaliziramo?

Preprost odgovor je: vse. Čisto vse delovne procese v podjetju je možno digitalizirati. Samo potrebno je opredeliti:

 • strategijo digitalizacije delovnih procesov
 • strategijo splošne digitalizacije poslovanja
 • določiti finančni budget 
 • narediti analizo poslovanja podjetja
 • določiti kateri procesi so najbolj pomembni in dalšji za izvesti

 

Zato so nam v pomoč pri digitalizaciji delovnih procesov različni sistemi, kot je že zkoraj omenjen, program ODOS. Program ODOS je bil razvit znotraj podjetja PIA, informacijski sistemi in storitve, za pomoč pri napredku in digitalni transformaciji podjetij. 

 

Znotraj sistema ODOS obstojajo moduli, ki so pomoč pri optimizaciji in digitalizaciji delovnih procesov. Nekateri moduli so: 

 • Nabava
 • Projektno vodenje
 • Vzorčna notranja pravila
 • Potni nalogi
 • Potrjevanje prejetih računov
 • Sestanki
 • VIP (obvladovanje vhodne in izhodne pošte , vključuje arhiviranje)
 • Odsotnosti
 • Kadrovske mape
 • itd.

 

Namig!

Za več informacij si preberite članek: Katere so 3 stvar, ki jih moramo uvesti pri poslovanju podjetja?

Zakaj imam bolečine v gležnju?

Vzrokov za bolečine v gležnju je veliko, opisali bomo najpogostejše vzroke za bolečine v gležnju, kako jih preprečiti in kaj storiti, ko pride do takšnih bolečin. Gleženj ima veliko gibljivih delo, ki jih veliko uporabljamo, zato gre lahko veliko stvari narobe. Poleg tega gleženj nosi veliko težo našega telesa in je zato med najbolj obremenjenimi sklepi nasploh.
Opisali bomo tudi, kako dolgo trajajo take bolečine in kdaj je potrebno obiskati zdravnika.

Gleženj je eden izmed najpogosteje poškodovanih sklepov Izpostavljen je večji sili na enoto površine kot koleno ali kolk.

Kaj storiti, ko je vzrok za bolečine v gležnju obraba

Obraba gležnja je vsekakor najpogostejši vzrok za bolečine v gležnju. Strokovno temu pravijo degenerativne spremembe, ki so navadno letom primerne, vendar ni vedno temu tako. Obraba gležnja ni vedno samo pri starejših, do prezgodnje obrabe pride tudi pri mlajših, ki zaradi življenjskega sloga ali športa trpijo zaradi obrabe.
Ko je težko upogniti ali iztegniti gleženj in je trd in boleč in lahko oteče, ko se premikate, gre verjetno za obrabe v gležnju. Verjetno gre za obrabljeni hrustanec, material, ki pomaga oblaziniti konce vaših kosti, da je gibanje enakomerno in gladko.

Za obrabo gležnja obstajajo različni vzroki, v grobem jih delimo na:

 • PRIMARNI VZROKI: dedna zasnova, ko hrustanec ni tako odporen kot sicer, težko fizično delo, pretirano naprezanje pri športu, nepravilna drža, hoja.
 • SEKUNDARNI VZROKI so tisti, ko so za obrabo kriva, ali druge bolezni ali stanja, da je obraba nastala ( poškodba gležnja ), različno dolge okončineprevelika telesna teža in s tem pretirana obremenitev sklepov, predvsem spodnjih okončin, artritis, sladkorna bolezen..

Ko je obraba gležnja že tako napredovala, da je moteča pri hoji, vas moti pri športu in ostalih aktivnostih, je potrebno obiskati zdravnika. Navadno vas napoti na slikanje sklepa, da se ugotovi oziroma potrdi obraba. Glede na stopnjo obrabe, se predpiše terapija oziroma  obravnava pri izbranem specialistu. Specialisti, ki se ukvarjajo z obrabo v sklepu so ortopedi in ali fiziatri. Oni določijo tudi, če je potrebna operacija ali vas napotijo na fizioterapijo.

KAJ SE OBRABI V GLEŽNJU?

Kadar govorimo o obrabi oziroma strokovno ARTROZA, gre za obrabo hrustanca v gležnju. Če poznamo anatomijo sklepa, vemo, da je hrustanec v sklepu kot nekakšno mazivo oziroma plast, ki skrbi, da sklep pri premikanju lepo drsi. Kadar je sklep podvržen fizičnemu naporu, preobremenjenosti, hrustanec postane hrapav, napoka in kasneje plast hrustanca, na določenih delih sklepa, izgine. Ko v sklepu drgne kost ob kost, to povzroča hude bolečine v sklepih.

Vsaka obraba je težava, še posebej, ko se staramo. Poškodbe pomenijo, da lahko razpokajo kosti in se raztrga tkivo. Včasih se zgodi, da pri nekaterih pogojih vaše telo napade lastne sklepe, to je primer revmatoidni artritis, ki je značilen tudi za gleženj.

 

KAKO PREPOZNAMO VNETJE V GLEŽNJU?

Da gre za vnetje v gležnju, nam najprej pove bolečina in še drugi znaki, ki kažejo na ARTRITIS, ki je lahko tudi revmatskega izvora:

 • sklepna bolečina,
 • okorelost,
 • otečen gleženj,
 • omejena gibljivost sklepa,
 • škrtanje in škripanje v sklepu.

Vnetje v gležnju najpogosteje nastane kot posledica obrabe sklepa, kar strokovno imenujemo OSTEOARTROZA. To je tudi najpogostejša oblika artritisa v gležnju, ko se gleženj obrablja in se prevesi v vnetni proces, ki sčasoma popusti, ampak se tudi ponovi.

Poleg bolečine in otekline lahko čutite tudi utrujenost, slabost ali vročino. Če imate avto imunsko bolezen, lahko vaš imunski sistem, ki je namenjen boju proti mikrobom, napade vaš gleženj. Na primer:

 • revmatoidni artritis po navadi prizadene roke in druge sklepe na obeh straneh telesa;
 • Lupus napada sklepe, mišice in organe povsod;
 • Psoriatični artritis pogosto povzroča odebeljene, razbarvane lise na koži, skupaj z bolečinami v sklepih.

Preberite tudi zanimiv zapis POŠKODBA GLEŽNJA in naučili se boste čimprej prepoznati poškodbo, kako poteka zdravljenje in delovati preventivno v smislu preprečevanja poškodbe ali njene ponovitve.

 

Kaj storiti, ko bolečine v gležnju povzroča revma

Revma je zelo pogosta bolezen, ki prizadene tudi gleženj. Kadar gre za sklepno revmo je prav pogosto revmatsko obolenje v gležnju, ki povzroča bolečino in hudo oteklino gležnja. Obisk zdravnika bo vsekakor potreben, da se ugotovi oziroma potrdi diagnoza in se temu primerno predpiše terapija. Zdravnik pri ugotovljeni revmi v gležnju predpiše protibolečinska in protivnetna zdravila. Za revmatike je znano, da jim težave, slej kot prej, začnejo povzročati tudi drugi sklepi, poznamo tudi preneseno bolečino iz enega sklepa na drugega, zato bolečine v kolenu niso nič manj pogoste.

Bolečina v gležnju, ko se zlomi kost

Zlom gležnja sodi med zelo pogoste zlome, ki so huda travmatološka poškodba.. Včasih je potrebna operacija z osteosintezo, ko zlomljene kosti povežejo z vijaki in vstavijo ploščico.
Zlomljena kost se celi od 6 tednov in več, ker mora nova kost prerasti vrzel, ki je nastala pri zlomu. Ko je kost zaceljena, sledi fizioterapija, da se pridobi na gibljivosti gležnja.

Proces celjenja kosti se podaljša, če ima pacient kakšno pridruženo bolezen, kot je osteoporoza. To je bolezen kosti, ko je njihova kostna gostota zmanjšana. Povedano drugače, gre za luknjičaste kosti; in ko se takšna kost zlomi je celjenje počasno in dolgotrajno.

Simptomi, ki nam povedo, da je gleženj zlomljen in vemo, da ne gre za zvin:

 • ne moremo stopiti na nogo
 • gleženj je zatečen
 • bolečina je na zunanji strani sklepa, pri kosti
 • ne moremo narediti štirih korakov

 

Če po poškodbi lahko obremenite nogo, ni potrebe, da takoj obiščete zdravnika. Priporočamo počitek in hladne obloge. Če naslednji dan ne morete obremeniti noge, je čas za zdravnika.

 

Kdaj obiskati zdravnika in kaj lahko pričakujemo?

Zdravnika morate obiskati, ko sumite na zlom ali je vaš gleženj poškodovan in ne morete stopiti na nogo. Obisk zdravnika  predlagamo tudi osebam, ki že dlje časa trpite za bolečino in ne gre na bolje.
Za postavitev diagnoze vam bo zdravnik morda naredil rentgenske posnetke ali druge slike gležnja. Vzorci krvi lahko pomagajo potrditi ali izključiti določena stanja. Zdravljenje lahko vključuje zdravila, posebne vaje, magnetno terapijo ali v nekaterih primerih operacijo.

Klinični pregled gležnja

Klinični pregled gležnja mora vključevati vse tradicionalne elemente kliničnega pregleda:

 • opazovanje,
 • palpacijo ( preiskava s tipanjem ),
 • ugotavljanje gibljivosti in mišične moči,
 • oceno nevrovaskularnega statusa,
 • specifične manevre in dinamično oceno.

 

KDAJ JE FIZIOTERAPIJA REŠITEV, KO NAS BOLI GLEŽENJ?

Na fizioterapijo vas lahko napoti vaš osebni zdravnik ali specialist, ki ste ga obiskali za bolečine v gležnju. Tak specialist je lahko ortoped, fiziater ali revmatolog.
Fizioterapijo vam predpišejo takrat, ko menijo, da boste s fizioterapevtsko obravnavo olajšali bolečino, se priučili vaj, ki vam bodo koristile…
Na oddelku fizioterapije imajo več različnih metod za lajšanje bolečin, krepitev mišic gležnja in za povrnitev gibljivost:

 • Pravilne vaje za gleženj,
 • Tecar,
 • Laser,
 • Ultrazvok,
 • Magnetna terapija,
 • Tens…

Viri:

ARTRITIS
ARTROZA
BOLEČINE V KOLENU
MAGNETNA TERAPIJA

 

Cena 11 kW sončne elektrarne

Se tudi vi ob trenutni energetski krizi in rasti cen električne energije sprašujete, ali na svojo streho postaviti sončno elektrarno. Preverili smo, če je tovrstna naložba smiselna in naredili izračun na primeru 11 kW sončne elektrarne.

Mnogi zmotno menijo, da je investicija v sončno elektrarno previsoka in da si je ne morejo privoščiti. A to zdaleč ne drži. Sončna elektrarna je ena izmed zanesljivejših investicij, ki bo v vaš dom prinesla neodvisnost od tržnih cen električne energije in predstavlja pomemben korak na poti do samooskrbe.

V kolikor si se odločimo za finančno strategijo, naložba ne bo dodatno bremenila družinskega proračuna. Še več prihranke bo ustvarjala že s prvim mesecem delovanja. Kako?

Soncna elektrarni na strehi, ki ustvarja visoke prihranke.

Za trajnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjstva skrbi ta 11,2 kW sončna elektrarna.

Ali se sončna elektrarna splača? – skrivnost je v pravem dimenzioniranju

Ob načrtovanju projekta takšnih razsežnosti kot je postavitev sončne elektrarne, se zagotovo porajajo vprašanja o ceni. Višina investicije je odvisna predvsem od moči in velikosti naprave.

Načeloma velja – več kot ima sončna naprava panelov, višja bo cena sončne elektrarne, a hkrati bo proizvajala tudi več energije in investicija bo donosnejša.

Ključ do uspeha je torej poiskati pravo ravnovesje glede na dane pogoje. Le pravilno dimenzionirana sončna elektrarna namreč omogoči najboljši izkoristek sončne energije in ustvari obljubljene prihranke. Načrtovanje in pozicioniranje sončnih celic je zato najbolje zaupati preverjenim strokovnjakom.

Lahko pa sami hitro in enostavno preverite, približno kakšno elektrarno bi potrebovali. Preizkusite mobilno aplikacijo, ki omogoča hiter izračun potrebne moči sončne elektrarne ter simulira njeno delovanje glede na dane pogoje.

Aplikacija je na voljo uporabnikom Android, iOS in Huawei mobilnih telefonov.

Cena 11kW sončne elektrarne

Za lažjo predstavo bomo ceno in donosnost sončne elektrarne pokazali na primeru gospodinjstva, ki letno porabi 13.000 kWh električne energije. Pri ceni elektrike 0,20 €/kWh tako letni stroški znašajo okoli 2600 €. Za samooskrbo gospodinjstvo potrebuje 11,8 kW sončno elektrarno.

Koliko stane takšna sončna elektrarna? Po trenutnih izračunih bi celotna investicija znašala 15.900 €.

Tabela prikazuje koncno ceno 11 kw soncne elektrarne.

Začetni finančni vložki niso bili potrebni, saj lahko koristimo možnost obročnega odplačevanja z zelenim kreditom. Višina mesečnega obroka je primerljiva oz. nižja, kot je mesečni znesek na položnici za elektriko pred investicijo.

Samooskrbna soncna elektrarna na strehi druzinske hise.

Prednosti TOP ZELENEGA namenskega kredita:

 • subvencionirana fiksna obrestna mera,
 • brez stroškov odobritve, zavarovanja in vodenja kredita,
 • hitra odobritev brez obiska banke.

Preveriti je potrebno, če država razpisuje nepovratne finančne spodbude. V začetku marca se je sicer razpis Eko sklada zaključil, a po napovedih naj bi bila državna finančna pomoč ponovno na voljo že konec leta.

V kolikor bodo nepovratna finančna sredstva res na voljo se cena seveda zniža.

Kakšni so stroški po priključitvi?

Po priključitvi sončne naprave ostanejo nespremenljivi stroški, ki znašajo zgolj 192 € letno. Gospodinjstvo bi tako z 11,8 kW samooskrbno sončno elektrarno letno prihranilo 2400 €. Svoj začetni vložek, pa bi si povrnili v največ 7 letih in dolgo uživali v visokih prihrankih.

Tabela prikazuje strosek, prihranek in povracilo investicije za soncno elektrarno.

Več kot očitno je, da se sončna elektrarna splača. Najpomembnejši korak pa je, da med poplavo ponudnikov izberete zanesljivega energetskega partnerja, ki bo poiskal najučinkovitejšo in najdonosnejšo rešitev izrabe sončne energije glede na dane pogoje.

Preverite, kakšna bi bila cena samooskrbne sončne elektrarne za vaše gospodinjstvo?